Insight danışmanını kullanarak verilerinizden görselleştirmeler oluşturma

Insight danışmanı, verilerinizi keşfetmeye ve görselleştirmeler oluşturmaya yönelik bir giriş noktası sağlar. Insight danışmanı, alanlarınızın ve ana öğelerinizin yanı sıra, grafiklerdeki alanları kullanmaya ilişkin öğrenilen geçmiş örnekleri temel alarak sizin için görselleştirmeler oluşturmak üzere Qlik bilişsel altyapısını kullanır.

Yeni içgörü grafikleri ve sayfalarınızdaki mevcut görselleştirmeler de dahil olmak üzere, görselleştirmeleri görüntülemek için Insight danışmanında arama yapabilirsiniz. Insight danışmanı, veri kümenizi analiz edip olası ilgi alanlarınızın grafiklerini oluşturarak da bir görselleştirme kümesi oluşturabilir.

Siz veriler ekleyerek, ilişkilendirmeler yaparak, tabloları düzenleyerek veya alanları sınıflandırarak uygulamanızdaki verileri değiştirdikçe Insight danışmanı tarafından oluşturulan içgörü grafikleri de değişebilir. Insight danışmanı, yayınlanan bir uygulamada açıldığında veri modelindeki alanların ve ana öğelerin boyutlarda, hesaplamalarda ve ifadelerde nasıl kullanıldığına bakar. Daha sonra diğer uygulamalarda içgörü grafikleri oluştururken önceki etkileşimlerden öğrenebilir.

Insight danışmanı klavye gezintisini destekler. Daha fazla bilgi için bkz. Qlik Sense hizmetinde klavye gezintisi ve kısayollar.

Insight danışmanını nerede kullanabilirsiniz?

Insight danışmanı aşağıdaki sınırlamaları içerir:

 • Uygulama yayınlanırsa yalnızca ana öğeleri arayabilirsiniz.

Arama yaptığınızda ne olur

Siz arama sorgunuzu yazarken Qlik Sense, görselleştirmeleri döndürmek için açıkça seçtiğiniz alanları kullanır. Qlik Sense, aradığınız alanları ve aradığınız değerleri içeren alanları kullanır. Görselleştirmelere, ilave alanlar da ekleyebilir.

Insight danışmanı şunları arayabilir:

 • Alan adları
 • Alan değerleri
 • Ana öğeler

Insight danışmanı, sonuçları oluştururken hem veri modelinize hem de alanların uygulamanızdaki mevcut grafiklerde ve ana öğelerde nasıl kullanıldığına bakar. Insight danışmanı içgörü grafiklerini gizlemek, alanları boyutlar veya hesaplamalar olarak ayarlamak ve alanları analizden hariç tutmak için verdiğiniz önceki etkileşimleri kullanır. Diğer yayınlanan uygulamalar benzer veya aynı veri modelini kullandıysa Qlik Sense Enterprise içinde, Insight danışmanı bunlardan öğrenilen geçmiş örnekleri de kullanır.

uygulamadaki Insight danışmanı.

Insight Advisor displaying insight charts in an app.

A: Alanlar ve ana öğeler

Bunlar, içgörü grafikleri oluşturmaya yönelik kullanılabilir varlıklardır (alanlar ve ana öğeler). H öğesine tıklayarak alanlara ve é öğesine tıklayarak ana öğelere erişebilirsiniz.

B: Insight arama alanı

Yayınlanmayan uygulamalarda, bu alanları kullanan grafikleri aramak için ana öğe adlarını ve alan adlarını veya değerlerini girin. Yayınlanan uygulamalarda ana öğe adlarını girin.

C: İçgörü grafikleri

Bunlar, Insight danışmanı tarafından oluşturulan içgörü grafikleridir. Insight danışmanı, sonuç sayısını belirtir ve kaç sonuç bulunduğu, sayfalarınızda önceden kaç grafiğin mevcut olduğu ve Insight danışmanı tarafından kaç grafiğin yeni oluşturulduğu bilgilerini sunacak şekilde sonuçların dökümünü verir.

İçgörü grafikleri, mevcut sayfalara veya uygulamanızdaki yeni sayfalara eklenebilir. Insight grafiği bir resim, PDF veya bu grafikte kullanılan verileri içeren bir Excel elektronik tablosu olarak da indirilebilir.

Grafiği seçerek veya s öğesine tıklayarak genişletebilirsiniz.

Insight grafiği yeniyse grafiği sayfalarınıza ekleyebilirsiniz. Insight grafiği zaten mevcut ise bulunduğu sayfaya gitmek için grafiğin altındaki sayfa adına tıklayabilirsiniz.

Bir içgörü grafiğini beğenmezseniz artık gelecekteki sonuçlarda yer almayacak şekilde bu grafiği gizleyebilirsiniz. Gizli grafikleri görüntüleyebilir ve fikrinizi değiştirirseniz bu grafikleri geri yükleyebilirsiniz.

Bir grafik seçildiğinde genişletilir ve böylece grafikte seçimler yapabilirsiniz. Seçimler, görüntülenen tüm insight grafiklerine uygulanır. Sayfalarınızdaki grafiklerde yapılan seçimler, Insight danışmanını açtığınızda korunur. Seçimler, Insight danışmanı tarafından oluşturulan grafikleri etkilemez. Görselleştirmeleri inceleme ve seçimler yapma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Keşfet .

D: Özellikler paneli

Özellikler paneli, insight grafiklerini düzenleme, insight grafiğinde ayarladığınız önceki etkileşimleri değiştirme seçeneklerini içerir.

Genel özellikler bölümünde, içgörüler oluşturmak için ayarladığınız önceki etkileşimleri ve gizli grafiklerinizi görüntüleyip düzenleyebilirsiniz.

Insight özellikleri'nde, insight grafiğini düzenleyebilir ve insight grafiğinin ayrıntısını görüntüleyebilirsiniz. Grafiği oluşturmak için kullanılan Analiz türü'nü görebilirsiniz. Uygulamaya Help kullanılan analiz türü ile ilgili daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Boyutlar veya Hesaplamalar olarak kullanılan alanları ve kullanılan toplamayı değiştirebilirsiniz. Ayrıntılar bölümünde, grafiğin oluşturulma amacını görüntüleyebilir ve grafikten öğrenilen önceki etkileşimleri değiştirebilirsiniz.

İçgörü grafiklerini düzenleme

Insight grafiklerini düzenlemek için bir insight grafiğini seçip Editseçeneğine tıklayabilir ve sonra Insight özellikleri panelindeki özellikleri değiştirebilirsiniz.

Boyutlar veya Hesaplamalar olarak kullanılan alanları ve kullanılan toplamayı değiştirebilirsiniz. Bir grafik birden çok hesaplama veya boyut içeriyorsa, bunları yeniden sıralamak için sürükleyebilirsiniz.

Bir grafiği düzenlerseniz bir sayfaya o grafiği eklediğinizde veya düzenleyiciyi kapattıktan sonra Öğren seçeneğine tıkladığınızda Insight danışmanı o grafikteki tercihlerinizden öğrenir. Insight danışmanında bir kullanıcı tarafından ayarlanan önceki etkileşimler, yalnızca o kullanıcının Insight danışmanı için geçerlidir.

Ayrıntılar bölümünde, grafiğin oluşturulma amacıyla ilgili bilgileri ve Insight danışmanının bir grafikten öğrendiği önceki etkileşimleri görebilirsiniz. Ayrıntıları seçerek değiştirebilir veya reddedebilirsiniz. Alanları boyutlar veya hesaplama olarak ayarlayabilirsiniz. Gelecekteki analizden alanları hariç de tutabilirsiniz.

Insight grafiklerini gizleme

Insight grafikleri oluşturduğunuzda, size tekrar sunulmasını istemediğiniz grafikleri gizleyebilirsiniz. Bir grafiği gizlemek için grafiğe sağ tıklayıp View Gizle seçeneğini belirleyin. Ayrıca Bu veri birleşimi için bir grafik önerdik seçeneğini belirleyip Bu grafiği gizle'ye tıklayarak da Insight özellikleri'nin Ayrıntılar bölümünden grafikleri gizleyebilirsiniz.

Genel özellikler bölümünde, geçerli arama sorgunuzdan gizlenen grafikleri görüntüleyebilirsiniz.

Insight grafiklerinde önceki etkileşimleri yönetme

Insight danışmanında ayarladığınız önceki etkileşimler, Genel özellikler bölümünde görüntülenebilir.

Gizli grafikler, geçerli sorgu için gizli grafiklerinizi içerir. simgesine tıklayarak Show this chart again grafiğin sorguda tekrar gösterilmesini sağlayabilirsiniz.

Tanımlanan tercihleriniz, Insight danışmanının öğrendiği tüm tercihleri gösterir. Bu tercihleri silmek için Delete.

Insight danışmanı ile görselleştirmeler oluşturma

Not:

Sayfaya Insight danışmanından eklediğiniz grafikler, uygulama yenilenene kadar oluşturulmuş olarak gösterilmeye devam eder.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Uygulamanızdaki bir sayfada Insights'a tıklayın.
 2. Verilerinizin çözümlemesini temel alarak grafikleri oluşturmak için Insight oluştur'a tıklayın.

 3. Belirli verileri temel alarak grafikler oluşturmak için kullanılacak alanlar ve ana öğeleri seçin.

  Verileri kullanılabilir varlıklar listesinden seçin veya bunları arama alanında adlarıyla arayın.

 4. Uygulamanıza bir insight grafiği eklemek için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Geçerli sayfanıza bir grafik eklemek için Sayfaya ekle'ye tıklayın.
  • Belirli bir sayfaya bir grafik eklemek için S öğesine tıklayın ve sayfayı seçin
  • Grafiği yeni bir sayfaya eklemek için S öğesine tıklayın ve Yeni sayfa oluştur'u seçin.

Bir uygulamada Insight danışmanını devre dışı bırakma

Bir değişken ekleyerek ve daha sonra uygulamayı yenileyerek Insight danışmanını söz konusu uygulamada devre dışı bırakılabilirsiniz. Qlik Sense Enterprise içinde yayınlanan bir uygulamada veya bulut hub'ındaki bir uygulamada Insight danışmanı devre dışı bırakıldığında, Precedents Service hizmetinin, uygulamadan önceki etkileşimleri öğrenmesi engellenir. Insight danışmanı devre dışı bırakılarak hizmet, benzer bir veri modeliyle uygulamalarda kullanmak üzere bu veri modeliyle kullanılan toplamalardan, boyutlardan ve hesaplamalardan artık öğrenmez.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Varlıklar panelinde, sayfa düzenleme modunda Ò öğesine tıklayın.
 2. Yeni oluştur'a tıklayın.
 3. Ad bölümüne DISABLE_INSIGHTS yazın.
 4. Tanım bölümüne herhangi bir değer yazın.
 5. Kapat'a tıklayın.
 6. Uygulamayı yenileyin.