Özel bir nesne kullanarak bir görselleştirme oluşturma

Uygulamalarınızı özel nesnelerle geliştirebilirsiniz. Kullanılabilir özel nesneler:

Varlık panelindeki özel nesneleri, bir sayfayı düzenlerken Extension Özel nesneler altında bulabilirsiniz.

Dev Hub uygulamasında kendi görselleştirme uzantılarınızı ve pencere öğelerinizi oluşturabilirsiniz.

Sayfaya özel bir nesne ekleme

Bir görselleştirme uzantısını veya pencere öğesini sayfaya sürükleyerek görselleştirme oluşturmaya başlarsınız.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Uygulamaya Edit öğesine tıklayın.

 2. Özel nesneleri genişletmek için sol taraftaki panelde Extension seçeneğine tıklayın.
 3. Sayfaya bir görselleştirme uzantısı veya pencere öğesi sürükleyin.

  Sayfadaki boş konuma bırakabilir, mevcut görselleştirmenin alanını ikiye bölebilir veya mevcut bir görselleştirmeyi değiştirebilirsiniz.

  İpucu: Özel bir nesneye çift tıklarsanız hemen sayfaya eklenir.
 4. Özellikler panelinde özel nesne için gereken ayarları değiştirin. Gereken ayarlar uzantı geliştiricisi tarafından tanımlanır ve bunlar boyut, hesaplama veya diğer ayarlar olabilir.

Artık uygulamadaki verileri araştırırken kullanmaya başlayabileceğiniz tam bir görselleştirmeniz vardır.

Qlik tarafından sağlanan uzantı paketlerine yönelik sınırlamalar

Qlik tarafından sağlanan bir nesne paketinden nesneler kullandığınızda, sütun grafikler gibi yerleşik görselleştirmelere kıyasla bazı sınırlamalar vardır. Bir nesne paketindeki tüm nesneler için aşağıdaki sınırlamalar geçerlidir:

 • Görselleştirmenin kullanıcı arayüzü, Qlik Sense tarafından kullanılan dile yerelleştirilmez.
 • Sağdan sola okuma sırası şu anda desteklenmemektedir.
 • Erişilebilirlik özellikleri şu anda desteklenmemektedir.
 • Dev Hub ile Qlik tarafından sağlanan nesne paketindeki nesneler düzenlenemez.

Aşağıdaki tablolarda, tüm paketli nesneler için hangi ek özelliklerin desteklenip desteklenmediği gösterilmektedir. Yetenek destek tablolarında açıklandığı gibi, bazı istisnalar ile (H), bazı yetenekler genel olarak desteklenir (E). Bazı durumlarda yetenek bir nesne için geçerli değildir (YOK)

 • Yazdırma

  Nesnede yapılmış bir görselleştirmeyi yazdırma.

 • Qlik NPrinting

  On-Demand raporlama kontrolü vardır. Bununla birlikte, bazı nesnelerde yapılmış görselleştirmeler Qlik NPrinting raporlarında kullanılamaz.

 • Dışarı aktarma

  Resim, PDF veya Excel'e dışarı aktarma

 • Hikaye anlatımı

  Nesne ile oluşturulmuş görselleştirme anlık görüntüsünü hikayede kullanma.

 • Alternatif durumlar
 • Qlik Sense Mobile çevrimdışı
 • Qlik Sense Mobile
 • Karma ortamlar
Gösterge paneli paketi yetenek desteği
Kontrol Yazdırma Qlik NPrinting Dışarı aktarma Hikaye anlatımı Alternatif durumlar Qlik Sense Mobile çevrimdışı Qlik Sense Mobile Karma ortamlar
Navigasyon düğmeleri Yok Yok Yok Yok E E E E
Tarih seçicisi Yok Yok Yok Yok E E E E
İsteğe bağlı raporlama Yok Yok Yok Yok Yok Yok E E
Değişken girişi Yok Yok Yok Yok Yok E E E
Paylaş düğmesi Yok Yok Yok Yok Yok E E E
Görselleştirme paketi yetenek desteği
Grafik Yazdırma Qlik NPrinting Dışarı aktarma Hikaye anlatımı Alternatif durumlar Qlik Sense Mobile çevrimdışı Qlik Sense Mobile Karma ortamlar
Sütun ve bölge E E E E E E E E
Madde imi E E E E E E E E
Huni E E E E E E E E
Isı haritası E E E E E E E E
Çoklu KPI H H E E E E E E
E H E E E E E E
Kâr ve zarar pivot grafiği E Yok E E E E E E
Radar E E E E E E E E
Sankey E E E E E E E E
Trellis container/Kafes türü kapsayıcı H H H H H E E E
Kelime bulutu E H E E E E E E