Isı haritası grafiği

Isı Haritası grafiği (Isı haritası grafiği), değerlerin bir grafikte renk desenleri olarak temsil edildiği karşılaştırmalı verileri görüntüler. Isı haritası oluşturularak birçok kaynaktan öğelerin tek bir noktada birleştirilmesi yoluyla bilgiler anında aktarılır. Bu, Görselleştirme paketine dahildir.

Değerler renklerle değiştirildiğinden ısı haritası çok miktarda veriyi bütünüyle görüntüleyebilir. Bu sıkıştırılmış renk kodlu biçim, verilere kolay anlaşılabilir bir genel bakış sağlar.

Isı haritaları, iki boyut ve bir hesaplama gerektirir. İkinci bir hesaplama isteğe bağlıdır. Grafik, renk kodlu kutucuklarla bir çizelge biçimde görüntülenir. Her bir boyut sütununda en yüksek ve en düşük değerler gösterilir. Aradaki değerler, ortalama değerin merkez alındığı bir renk gradyanı halinde gösterilir.

Ne zaman kullanılır?

Isı haritası grafiği, çok miktarda karşılaştırmalı verinin görsel özetini görüntüler. Bilgiler, renk desenleri halinde sunulur ve tek bir grafikte neredeyse anında aktarılır. Aşağıdaki durumlarda da ısı haritası kullanışlıdır:

 • Şirketler, pazarlar veya yatırımlar arasında performansı karşılaştırma.
 • Bir işletmenin departmanları arasındaki performans düzeyini belirleme.
 • Yatırım önceliklerini belirleme ve endişe duyulan noktaları vurgulama.
 • Çok miktarda istatistiksel veri ve veri kümelerini sunma.
 • Web siteleriyle kullanıcı etkileşimini ölçme.
 • Yerleri, kişileri, performansları veya işleri derecelendirme ve kategorilere ayırma.

Isı haritası grafiği oluşturma

Düzenlediğiniz sayfada ısı haritası grafiği oluşturabilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Varlıklar panelinden Özel nesneler > Visualization bundle altında bir Heatmap chart nesnesini sayfaya sürükleyin.
 2. En üstteki Boyut ekle düğmesine tıklayın ve boyut seçin.
 3. Alttaki Boyut ekle düğmesine tıklayın ve ikinci boyut değişkenini seçin.
 4. Grafiğin hesaplamasını seçmek için Hesaplama ekle düğmesine tıklayın.

Boyutlar ve hesaplama seçildikten sonra ısı haritası grafiği görüntülenir.

Examples:

A heatmap displaying results using colors only.

Yalnızca renkleri kullanarak sonuçları görüntüleyen bir ısı haritası.

A heatmap with grid layout, data, and labels.

Kılavuz çizgi düzeni, veriler ve etiketler ile birlikte yukarıdakiyle aynı ısı haritası.

Grafiğin görünüşünü değiştirme

Serbest seçim aracını kullanma

Serbest seçim aracı, daha yakından bakmak istediğiniz belirli bir alanın çevresine kenarlık çizerek o alanın iki boyutlu bir seçimini oluşturmanızı sağlar.

Daha sonra anahat kaybolur ve serbest seçimle istediğiniz alanda başka bir çizim yapabilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Ana görüntü alanında ısı haritanızı açın. Düzenleme modunda çalışıyorsanız Bitti'ye tıklayın.
 2. Bir kutucuktaki imlece tıklayın ve fare düğmesini basılı tutarak grafikte yakından bakmak istediğiniz alana anahat çizin.
 3. Anahat çizimini başladığı yerde bitirin. Grafik otomatik olarak yakınlaştırılır ve yalnızca anahattı belirlenen kısmı görüntüler.

Examples:

Heatmap with border traced out with the lasso tool.

Serbest seçim aracı kullanılarak bir alanın çevresine kenarlık çizilir ve yeşil renkle belirtilir.

Heatmap showing a selection picked using lasso tool.

Seçim tamamlandıktan sonra grafikte yalnızca yakınlaştırılmış anahattı belirlenen alan gösterilir.

Boyut seçimi seçeneğini kullanma

Boyut etiketine tıklayarak boyut için veya bir kutucuğa tıklayarak iki boyut seçimi için bir kutucuk sütunu veya satırı seçebilirsiniz. Seçildikten sonra grafikte yalnızca seçilen satır, sütun veya kutucuk görüntülenir.

Renk düzenini değiştirme

Önceden tanımlanmış dört seçenek arasından seçim yaparak grafiğinizin renk düzenini değiştirebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Özellikler panelinde Görünüş > Tasarım seçeneklerine tıklayın.
 2. Renk düzeni bölümünden bir renk düzeni seçin.

  The different colour gradients that can be used in heatmaps.
Isı haritalarında kullanılabilen farklı renk gradyanları.

Etiket renklerini değiştirme

Etiketler, herhangi bir grafikte herhangi bir yere yerleştirilebilen metin veya resim öğeleridir. Özellikler panelindeki Görünüş > Etiket rengi bölümünden kendi etiket renginizi ayarlayabilirsiniz. Etiket rengi kutusuna tıklayın ve gradyan renk çemberinden bir renk seçin. Renk çemberinin altındaki şövale simgesine de tıklayıp renk seçebilir veya simgenin yanındaki alana bir renk kodu dizesi girebilirsiniz. Renkler geçerli CSS renkleri olmalıdır.

Göstergeyi açma/kapatma

Gösterge, grafiğin üst kısmında ince bir gradyan renk dizisi tanımı sağlar. Göstergeyi gizlemek için, özellikler panelindeki Görünüş > Tasarım > Gösterge bölümündeki kaydırma düğmesini sola getirerek seçeneği devre dışı bırakın.

Kutucuk opaklığını ayarlama

Özellikler panelindeki Görünüş > Tasarım > Kutucuk opaklığı bölümünden kutucuk opaklığı kaydırma düğmesini hareket ettirerek kutucuk opaklığını ayarlayabilirsiniz. Opaklık 1 değerine ayarlandığında, ayarın renkleri net şekilde göstermesi sağlanır ve kutucuklara tek tek daha belirgin bir görünüm kazandırılır.

Ölçekte ortalama kullanma

Isı haritasında, veri kümesinin ortalamasını hesaplayıp görüntüleyebilirsiniz. Bu bir renk ölçeğinde orta değer olarak kullanılır. Özellikler panelindeki Görünüş > Seçenekler > Ölçekte ortalama kullanma bölümünden bu özelliği açıp kapatabilirsiniz.

Ortalama değer için ifadeye göre bir ölçek değeri girin. Böylece sistemin bir ortanca renk ölçeğini tanımlayan renk aralığı seçmesi sağlanır. Ayrıca ifade düzenleyicisinde özellikler panelinde (Expression) Görünüm > Seçenekler > Ortalama ölçek değeri altında, ifadeye ölçek dizesi ekleyebilirsiniz. Bir ortalama kullanılmadığında ortalama ölçek değeri 0 olarak ayarlanmalıdır.

Sabit ölçeği ayarlama

Bir veri kümesinden bağımsız olarak sabit bir renk ölçeği tanımlamak için minimum, maksimum ve ortalama değerler ayarlayabilirsiniz. Bunu yapmak için, özellikler panelindeki Görünüş > Seçenekler > Sabit ölçek bölümünde Sabit ölçekler kaydırma düğmesini sağa getirin. Daha sonra Minimum ölçek değeri bölümüne bir minimum değer, Maksimum ölçek değeri bölümüne bir maksimum değer ve Ortalama ölçek değeri bölümüne bir ortalama değer girin. Ayrıca ifade düzenleyicisinde ifadeye ölçek dizesi ekleyebilirsiniz (Expression).

Başlıkları açma/kapatma

Bu seçenek, ısı haritası grafiğinin adını gizler. Özellikler panelindeki Görünüş > Genel seçeneklerine tıklayın ve Kutucukları göster kaydırma düğmesini açın/kapatın.

Grafik eksenlerinde etiket boyutlarını değiştirme

Grafiğin hem y ekseninde hem de x ekseninde etiketlerin boyutunu da özelleştirebilirsiniz. Özellikler panelindeki Görünüş seçeneğine tıklayın ve Y ekseni etiketi boyutu bölümüne ve X ekseni etiketi boyutu bölümüne istediğiniz etiket boyutunu girin.

Boyut değerlerini sınırlama

Boyut değerlerinizi sınırlayabilirsiniz. Özellikler panelinde Veri > Boyutlar bölümüne gidin. Boyuta tıklayın ve Sınırlama bölümünde menüden bir sınırlama seçin.

Minimum yatay boyutu ayarlama

Bir ısı haritasına, grafiğin yatay olarak nasıl görüntüleneceğinin minimum boyutunu girersiniz. Özellikler panelindeki Görünüş > Seçenekler > Minimum yatay boyut bölümüne istediğiniz boyutu girin. Ayrıca ifade düzenleyicisinde ifadeye dize ekleyebilirsiniz (Expression).

Sayı biçimlendirme

Hesaplama değeri biçimlendirilebilir. Aynı değere farklı biçimlendirme uygulanabilir; örneğin, para, tarih, süre. Grafik, değiştirilen sayı türünü yansıtacak şekilde güncellenir.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Özellikler panelinde Veri > Hesaplamalar seçeneklerine ve bir hesaplamaya tıklayın.
 2. Sayı biçimlendirme menüsünden uygun sayı biçimlendirmesini seçin.
 3. Panel alanlarına ayrıntıları girin. Grafik yapılandırılırken Otomatik dışında bir seçenek belirlendiğinde bunlar görüntülenir.

Sınırlamalar

Genel sınırlamalar hakkında bilgi için bkz. Qlik tarafından sağlanan uzantı paketlerine yönelik sınırlamalar.