Ana içeriğe geç

Tablo

Tablo, her satırın mantıksal olarak bağlandığı birkaç alanı aynı anda gösterir. Normalde, bir tablo bir boyut ve birkaç hesaplamadan oluşur.

Table.

Boyut sütunlarında seçimler yapabilirsiniz. Tüm boyut sütunlarının üst bilgisinde bir arama simgesi (F) bulunur.

Ne zaman kullanılır?

Değerlerin görselleştirmeleri yerine ayrıntılı verileri ve hassas değerleri görüntülemek istediğinizde bir tablo kullanın. Tablolar, değerleri tek tek karşılaştırmak istediğinizde yararlıdır. Detaya inme grubu boyutları tablolarda çok kullanışlı olur. Sınırlı bir alanda, ayrıntının sonraki seviyesinde detaya inebilir ve güncellenen hesaplama değerlerini analiz edebilirsiniz.

Avantajlar

Tabloyu farklı yollarla filtreleyebilir ve sıralayabilirsiniz. Çoğu değer bir tabloya eklenebilir ve bir tabloda detaya indiğinizde sayfadaki sınırlı alandan en iyi şekilde yararlanabilirsiniz. Bir tablo, eğilimler veya modeller yerine tam değerleri görmek istediğinizde epey işinize yarar.

Dezavantajlar

Tablo çok fazla değer içeriyorsa, değerlerin birbirleriyle ilgisine dair genel bir bakış elde etmek zor olur. Tablo içindeki düzensizliği belirlemek de zordur.

Tablo oluşturma

Düzenlediğiniz sayfada yeni bir tablo oluşturabilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

  1. Varlıklar panelinde, boş bir tabloyu sayfaya sürükleyin.
  2. Boyut ekle'ye tıklayın ve bir boyut veya alan seçin.
  3. Hesaplama ekle'ye tıklayın ve bir hesaplama seçin veya alandan bir hesaplama oluşturun.

Tablo oluşturduğunuzda, özellikler panelinde görünüşünü ve diğer ayarlarını değiştirmek isteyebilirsiniz.

İpucu: Sütun genişliği, otomatik olarak sütunları daha iyi okunabilirlik için bir arada tutacak şekilde ayarlanır. Sütunun genişliğini, üst bilgi bölücüsünü sürükleyerek ayarlayabilirsiniz. Varsayılan genişliği sıfırlamak için üst bilgi bölücüsüne çift tıklayın.

Verileri hizalama

Metin hizalaması Otomatik olarak ayarlanırsa, sütun verileri veri türüne göre hizalanır: metin değerleri sola hizalanır ve tarihle ilgili değerleri içeren sayı değerleri sağa hizalanır. Özel olarak ayarlarsanız, verileri sola veya sağa hizalamayı seçebilirsiniz.

Tabloyu sıralama

Tablonun sıralamasını farklı yollarla yapabilirsiniz:

  • Sütun sıralama - boyut sırası ve hesaplamaların soldan sağa doğru sıralanmasını ayarlar
  • Satır sıralama - satırların öncelik sırasını ayarlar
  • Dahili sıralama - boyut ve hesaplamaların dahili sıralamasını kullanır
  • Etkileşimli sıralama - analiz sırasında, tabloyu sıralamak için bir sütun üst bilgisine tıklayabilirsiniz

Sütun sıralama

Varsayılan olarak, sütunların sıralanma sırası boyutların ve hesaplamaların tabloya eklenme sırasıyla ayarlanır. Önce Sales hesaplamasını eklerseniz, tabloda ilk (en solda) bu hesaplama sunulur. Eklenen sonraki boyut veya hesaplama ikinci sütunda sunulur ve sıralama bu şekilde devam eder. Sütun sırası, özellikler panelinde Sütunlar seçeneğinin altında değiştirilebilir.

Satır sıralama

Varsayılan olarak satırlar, ilk eklenen boyuta veya hesaplamaya göre sıralanır; sayısal değerler azalan ve metin değerleri artan şekilde sıralanır. Sütun üst bilgisinin altındaki küçük bir ok, tablonun hangi sütuna göre sıralandığını gösterir.

Satır sıralamasını, özellikler panelinde Sıralama seçeneğinin altında değiştirebilirsiniz. Sıralama önceliği düzenini değiştirmek için boyutları ve hesaplamaları sürükleyin. Çoğu durumda, sıralama hem Sıralama seçeneğindeki ilk boyut veya hesaplamadan hem de aşağıdakilerden etkilenir.

Example:  

Aşağıdaki ekran görüntüsünde, satırlar önce Customer, ardından Month ve son olarak da Product Type seçeneğine göre sıralanır. Sizin de gördüğünüz gibi, Customer ve Month sütunlarında aynı değerlere (A-2-Z Solutions ve Month) sahip birkaç satır bulunur. Product Type seçeneğindeki satırlar alfabetik olarak sıralanır, ancak yalnızca Ocak ayında A-2-Z Solutions adlı müşteriye satılanlar görüntülenir.

Table with sorting order: Customer, Month, Product type.

Sıralama düzeni ikinci sıralama sırasıyla Product Type ve Month seçeneğine göre olacak şekilde değiştirildiğinde, A-2-Z Solutions adlı müşteriye satılan tüm Product Type öğeleri alfabetik olarak sunulur, Month altında ise yalnızca satıldıkları aylar görüntülenir.

Table with sorting order: Customer, Product type, Month.

Dahili sıralama

Her boyut ve hesaplamada, değiştirilebilecek varsayılan (Otomatik) bir dahili sıralama düzeni bulunur. Sıralama altında, değiştirmek istediğiniz öğeye tıklayın ve Özel sıralamaya geçmek için düğmeye tıklayın. Herhangi bir öğenin dahili sıralamasında yapılan değişiklikler, sıralama daha yüksek öncelikli bir öğeyle çakışırsa etkili olmaz.

Etkileşimli sıralama

Analiz sırasında, sütun üst bilgisine tıklayarak hangi sütunun sıralanacağını ayarlayabilirsiniz. İlk tıklama, tabloyu seçilen öğenin varsayılan sıralamasına göre sıralar. İkinci bir tıklama sıralama düzenini tersine çevirir. Etkileşimli sıralama, oturumu temel alır ve kaydedilmez. Sıralama için yaptığınız değişikliklerin kalıcı olmasını isterseniz, özellikler panelinde değişiklikler yapmanız gerekir.

Verileri toplama

Bir veya iki boyut üzerinde bir hesaplamanın değerlerini toplayabilirsiniz:

Toplamı görüntüleme

Varsayılan olarak, sayısal değerlerin toplamı sütun adları altında görüntülenir. Özellikler panelinde, bunu toplamları sütunun en altında görüntülenecek veya hiç görüntülenmeyecek şekilde değiştirebilirsiniz.

Daha fazla veri görüntüleme

İlk sütunu kaydırmaya karşı dondurabilir veya üst bilgiler ile hücrelerdeki çok satırlı metinleri sarmalamayı seçebilirsiniz. Bu ayarlar, Görünüm > Sunum altındaki özellik panelinden değiştirilebilir.

Görüntüleme sınırlamaları

Satırların ve sütunların sayısı

Bir tabloda, boyutlara ve hesaplamalara sahip milyonlarca satırınız ve istediğiniz kadar sayıda sütununuz olabilir. Ancak büyük tablolar kullanışlı olmadığı ve zor yönetildiği için, kullanışlı olana ilişkin sınır teorik maksimum değerden çok azdır. Çoğu durumda, yatay olarak kaydırma yapılmadan tüm sütunlar görmek istenir.

Çeşitli boyutlarda içeriğe sahip tablolar

Tabloda, içeriğin hücre içindeki tek bir satıra sığdığı iki sütun veya sarmalanmış çok satırlı metin içeren sütunlar ekleyebilirsiniz. Bazı durumlarda, çok satırlı sütun kaydırılarak görünüme getirildiğinde veya görünümden kaldırıldığında, hizalama ve satır sayısında değişiklik görebilirsiniz. Görünümde yalnızca bir satıra sığan içerikler yer alıyorsa, tablo görünümü ayarlar ve tüm içerikleri tek satırlarda görüntüleyerek daha fazla satırın görüntülenmesini sağlar.

Kullanıcı açısından karışıklığı gidermek için, bu durumlarda çok satırlı metin sarmalamayı devre dışı bırakmanız önerilir.