On-Demand raporlama kontrolü

On-Demand raporlama kontrolü, isteğe bağlı şekilde Qlik NPrinting raporları oluşturma düğmesi ekler. Dashboard bundle ürününe dahildir.

Gereksinimler

 • Tasarladığınız Qlik Sense uygulamasına bağlanan Qlik NPrinting uygulaması ile bir Qlik NPrinting Server (June 2017 veya sonrası) ürününe erişiminiz olması gerekir. Bu Qlik NPrinting uygulaması, rapor şablonlarınızı içerir.
 • On-Demand raporlarını çalıştıran tüm kullanıcıların, On-Demand raporlarını çalıştırmayı destekleyen bir güvenlik rolü ile Qlik NPrinting uygulamasında kullanıcılar olarak eklenmesi gerekir.

Ne zaman kullanılır?

On-Demand raporlama kontrolü, kullanıcının uygulamadaki seçimlerini filtre olarak kullanarak Qlik Sense içinde önceden tanımlanmış Qlik NPrinting raporlarını yazdırabilmesini istediğinizde kullanışlıdır.

Bir sunucuyu güvenilir kaynak olarak ekleme

Qlik Sense ürününde veya QlikView Web Server tarafından barındırılan bir QlikView Erişim Noktasında On-Demand raporları oluşturuyorsanız Qlik NPrinting web console uygulamasında bu sunucuları güvenilir kaynak olarak eklemeniz gerekir.

Qlik NPrinting web console uygulamasına erişimde kullanılan her sunucu yolu için güvenilir bir kaynak eklemeniz gerekir. Örneğin, sunucunuza yerel bir etki alanı, kısaltılmış bir ana bilgisayar veya tam URL'ler aracılığıyla erişilebiliyorsa bu sunucu yollarının her biri için güvenilir bir kaynak eklenmelidir.

Güvenilir kaynağın Adres alanına sunucu yollarını nasıl gireceğiniz, güvenlik yapılandırmanıza bağlıdır.

Yapılandırma 1:ile kurulum yapılmamış SSL güvenliği Qlik NPrinting web console

Qlik NPrinting web console üzerinde oturum açmada kullanılan her bir sunucu yolu için güvenilir bir kaynak gerekir. Örneğin, sunucunuz qlikserver1 ise ve 192.168.0.101 IP adresine sahipse şu güvenilir kaynakları eklersiniz:

 • http://qlikserver1
 • http://qlikserver1.domain.local
 • http://192.168.0.101

Yapılandırma 2:Qlik NPrinting web console ve üçüncü taraf ile SSL güvenliği kurulumu

Qlik NPrinting web console üzerinde oturum açmada kullanılan her bir sunucu yolu için güvenilir bir kaynak gerekir. URL'ler, HTTPS kullanmalıdır. Örneğin, sunucunuz qlikserver1 ise ve 192.168.0.101 IP adresine sahipse şu güvenilir kaynakları eklersiniz:

 • https://qlikserver1
 • https://qlikserver1.domain.local
 • https://192.168.0.101

Güvenilir kaynak ekleme

Aşağıdakileri yapın:

 1. Qlik NPrinting ürününde Yönetici > Ayarlar seçeneklerine tıklayın.
 2. On-Demand Ayarları'na tıklayın.
 3. Güvenilir kaynak ekle'ye tıklayın.
 4. Ad öğesinden sonra, güvenilir kaynak için bir ad girin.
 5. Açıklama öğesinden sonra, güvenilir kaynak için bir açıklama girin.
 6. Adres öğesinden sonra, QlikView Server için URL'yi girin.

  URL yalnızca temel URL (şema ve ana bilgisayar) olmalıdır. Örneğin, http://qlikserver1/qlikview/index.htm değil, http://qlikserver1.

 7. Oluştur'u seçin.

Qlik NPrinting Server üzerinde On-Demand ayarlarını yapılandırma

Qlik NPrinting Server üzerinde şu ayarları yapmanız gerekir:

 • QlikView Server veya Qlik Sense sunucusuna bağlantınız olması gerekir.

  On-Demand ile QlikView Server ve QlikView Kümesi bağlantıları desteklenir. Yerel bağlantılar desteklenmez. Bkz. Bağlantı oluşturma (yalnızca İngilizce).

 • QlikView Server Extranet Lisansı ile bir QlikView Server veya Kümeye bağlanıyorsanız, bağlantı yapılandırılırken aşağıdaki seçenekler etkinleştirilmelidir:
  • Bağlantı için kimlik doğrulaması gerekir
  • Raporlar için kullanıcı bölümü erişimi uygulayın
 • On-Demand için Qlik NPrinting raporlarınızı etkinleştirmeniz gerekir.
 • Güvenlik rolleri aracılığıyla On-Demand raporu oluşturmayı sınırlandırabilirsiniz. Bkz. Role dayalı güvenlik (yalnızca İngilizce).
Not:

On-Demand Chrome, Firefox ve Explorer ile uyumludur. Sertifikalar indirilmediğinden, Microsoft Edge'de çalıştırılmaz.

On-Demand oluşturma için Qlik NPrinting raporlarını etkinleştirme

Qlik NPrinting raporları, On-Demand oluşturma için el ile etkinleştirilmelidir. On-Demand raporlarını oluşturmak istediğiniz QlikView belgesine veya Qlik Sense uygulamasına raporlar atanmalıdır. On-Demand oluşturma, yeni bir rapor oluşturulurken etkinleştirilebilir.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Qlik NPrinting web console ürününde Raporlar'a tıklayın.
 2. Bir rapor açın veya yeni bir rapor oluşturun.
 3. Rapor oluşturmak istediğiniz QlikView belgesine veya Qlik Sense uygulamasına bağlı Uygulama açılır listesinden bir uygulama seçin.

  Not: On-Demand istekler yalnızca tek bir bağlantıya dayalı raporlarla çalışır. MultiDoc raporları desteklenmez.
 4. On-Demand'i Etkinleştir onay kutusunu seçin.
 5. Kaydet düğmesine tıklayın.

Rapor şablonu kullanılabilir hale gelir.

On-Demand raporlama düğmesi oluşturma

Düzenlediğiniz sayfada bir On-Demand raporlama düğmesi oluşturabilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Varlıklar panelinden Custom objects (Özel nesneler) > Dashboard bundle altında On-demand reporting öğesini sayfaya sürükleyin.
 2. Özellik panelinde NPrinting Connection altındaki Server Connection bölümünde sunucu bağlantısını ayarlayın. URL'nin sonunda / bulunmalıdır.

  Example: https://<sunucu adı>:4993/

 3. Choose App bölümünde rapor şablonunu içeren Qlik NPrinting uygulamasını seçin.
 4. Choose Connection bölümünde Qlik NPrinting seçeneğini belirleyin. Listede yalnızca çalıştığınız Qlik Sense uygulamasına Qlik NPrinting bağlantıları gösterilir.
 5. Report Configuration altında Choose Report bölümünde düğmeye bağlanılacak raporu seçin.
 6. Default Export Format bölümünde raporun varsayılan bir dışarı aktarma biçimini seçin.
 7. Appearances altındaki Button Label bölümünde düğme etiketini ayarlayın.

Şimdi bir On-Demand raporlama düğmesi oluşturdunuz. Düğmeye tıkladığınızda bir rapor oluşturulur.

Rapor oluşturma

Qlik Sense uygulamasında geçerli seçimlere göre filtrelenen bir rapor oluşturabilirsiniz. Analiz modunda olmanız gerekir.

Not: Yalnızca Qlik NPrinting rapor şablonunda yer alan alanlarda filtre uygulayabilirsiniz; aksi takdirde rapor başarısız olur. Bir ifade kullanılarak seçimlerde filtre uygulanamaz.
 1. Oluşturduğunuz düğmeye tıklayın.

  Export diyalog penceresi açılarak rapor oluşturma işleminin durumunu gösterir.

 2. Rapor oluşturulduğunda bir indir düğmesi etkinleştirilir. Raporu indirmek için indir düğmesine tıklayın.

Şimdi raporu indirdiniz.

İpucu: Export diyalog penceresinde New Report düğmesi ile kullanımınıza sunulan herhangi bir Qlik NPrinting On-Demand raporu da oluşturabilirsiniz. Bir rapor ve dışarı aktarma biçimi seçmeniz istenir.

Sınırlamalar

Genel sınırlamalar hakkında bilgi için bkz. Qlik tarafından sağlanan uzantı paketlerine yönelik sınırlamalar.

 • Qlik NPrinting rapor şablonu bir filtre içeriyorsa, Qlik Sense uygulamasında çakışan seçimler yapılamaz; aksi takdirde rapor başarısız olur.
 • Bir karmada On-Demand raporlama denetimini kullandığınızda, Windows kimlik doğrulaması kullanmanız gerekir. Üst bilgi kimlik doğrulaması desteklenmez.

  Ayrıca karma birden çok uygulama içeriyorsa on-demand raporları filtrelemek için yalnızca on-demand'in kaynaklandığı uygulamayı kullanabilirsiniz.