Ana içeriğe geç

Navigasyon düğmesi kontrolü

Navigasyon düğmesi (Button for navigation), başka bir sayfaya, hikayeye veya web sitesine götüren bir düğme eklemenize olanak sağlayan bir kontroldür. Navigasyondan önce yürütülecek bir veya daha fazla eylem de ekleyebilirsiniz. Dashboard bundle ürününe dahildir.

Ne zaman kullanılır?

Özelleştirilmiş navigasyon seçenekleri sağlamak istediğinizde (örneğin, başka bir sayfaya gitmek ve tüm seçimleri temizlemek istiyorsanız) navigasyon düğmesi kullanışlıdır.

Navigasyon düğmesi oluşturma

Düzenlediğiniz sayfada bir navigasyon düğmesi oluşturabilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Varlıklar panelinden Özel nesneler > Dashboard bundle altında bir Button for navigation nesnesini sayfaya sürükleyin.
 2. Actions and navigation > Navigation içinde Navigation action seçeneğini ayarlayarak bir navigasyon eylemi seçin. Kullanılabilir navigasyon seçenekleri şunlardır:

  • None: Düğmeye tıklandığında bir navigasyon eylemi gerçekleştirilmez, ancak başka bir temel eylem ekleyebilirsiniz.
  • Go to first sheet: Uygulamanın ilk sayfasını açar.
  • Go to next sheet: Uygulamanın sonraki sayfasını açar.
  • Go to previous sheet: Uygulamanın önceki sayfasını açar.
  • Go to last sheet: Uygulamanın son sayfasını açar.
  • Go to a sheet: Belirtilen bir sayfayı açar. Select sheet ile hangi sayfanın açılacağını seçin.
  • Go to a sheet (defined by sheet Id): Sayfa kimliği tarafında tanımlanan belirtilen bir sayfayı açar. Sheet Id ile açılacak sayfanın sayfa kimliğini girin.
  • Go to a story: Belirtilen bir hikayeyi açar. Select story ile hangi sayfanın açılacağını seçin.
  • Open a website / eMail: Belirtilen bir web sitesini açar. Website URL bölümüne web sitesinin URL'sini girin. Open in same window ayarı ile, web sitesini yeni bir pencerede mi yoksa aynı pencerede mi açmak istediğinizi belirleyin.
  • Switch to edit mode: Geçerli sayfanın düzenleme moduna geçer.
 3. Button layout > Label altında Label bölümünde düğmenin adını ayarlayın.

Navigasyon düğmesini oluşturduğunuzda, düğmenin görünüşünü ayarlamak ve navigasyondan önce gerçekleştirilecek bir veya daha fazla temel eylem eklemek isteyebilirsiniz.

Navigasyondan önce gerçekleştirilen eylemler ekleme

Actions and navigation > Navigation altında navigasyondan önce gerçekleştirilen bir veya daha fazla ek eylem ekleyebilirsiniz. Eylemler, en üstten itibaren sırayla gerçekleştirilir.

Select field ile bir alan seçebileceğiniz tüm eylemlerde, açılan menüden Define field by expression seçeneğini belirleyip daha sonra Field bölümüne ifadeyi girerek bir ifade ile alanı tanımlayabilirsiniz.

 • Apply a bookmark: Select bookmark ile belirttiğiniz bir seçim imi uygular.
 • Clear all selections: Tüm alanlardaki tüm seçimleri temizler.
 • Clear selections in other fields: Select field ile belirttiğiniz bir alanla ilgili tüm alanlardaki seçimleri temizler. Overwrite locked selections ayarı ile kilitli alanları geçersiz kılmayı seçebilirsiniz.
 • Move forwards (in your selections): Seçim geçmişinde bir adım ileri gider.
 • Move backwards (in your selections): Seçim geçmişinde bir adım geri gider.
 • Clear selections in field: Select field ile belirttiğiniz bir alandaki tüm seçimleri temizler.
 • Lock all selections: Tüm alanlardaki tüm seçimleri kilitler.
 • Lock a specific field: Select field ile belirttiğiniz bir alandaki tüm seçimleri kilitler.
 • Unlock all selections: Tüm alanlardaki tüm seçimlerin kilidini açar.
 • Unlock a specific field: Select field ile belirttiğiniz bir alandaki tüm seçimlerin kilidini açar.
 • Unlock all and clear all: Tüm alanlardaki tüm seçimlerin kilidini açar ve tüm seçimleri temizler.
 • Select a value in a field: Select field ile belirttiğiniz bir alanda, Value ile belirtilen bir değeri seçer.
 • Select all values in a field: Select field ile belirttiğiniz bir alandaki tüm değerleri seçer. Overwrite locked selections ayarı ile kilitli alanları geçersiz kılmayı seçebilirsiniz.
 • Select multiple values in a field: Select field ile belirttiğiniz bir alanda, Value bölümünde noktalı virgülle ayrılmış değer listesi ile belirtilen birden çok değeri seçer.
 • Select alternatives: Select field ile belirttiğiniz bir alandaki tüm alternatif değerleri seçer. Overwrite locked selections ayarı ile kilitli alanları geçersiz kılmayı seçebilirsiniz.
 • Select a value and lock field: Select field ile belirttiğiniz bir alanda, Value ile belirtilen bir değeri seçer ve sonra alanı kilitler.
 • Select excluded: Select field ile belirttiğiniz bir alandaki tüm hariç tutulan değerleri seçer. Overwrite locked selections ayarı ile kilitli alanları geçersiz kılmayı seçebilirsiniz.
 • Select possible values in a field: Select field ile belirttiğiniz bir alandaki tüm olası değerleri seçer. Overwrite locked selections ayarı ile kilitli alanları geçersiz kılmayı seçebilirsiniz.
 • Set variable value: Variable name ile belirttiğiniz bir değişkenin Value ile belirtilen değerini ayarlar.
 • Toggle field selection: Select field ile belirttiğiniz bir alanda, Value ile belirtilen bir değeri açar/kapatır. Overwrite locked selections ayarı ile kilitli alanları geçersiz kılmayı seçebilirsiniz.

Görünüşü değiştirme

Özellik panelinde Button layout altında birçok şekilde düğmenin görünüşünü değiştirebilirsiniz:

 • Label bölümünde düğmenin etiketini değiştirin.
 • Icon altında Show icon öğesini On olarak ayarlayıp sonra Icon bölümünde hangi simgenin gösterileceğini seçerek düğmeye bir simge ekleyin.
 • Size and alignment altında boyutu ve hizalamayı ayarlayın.

  Button width (Düğme genişliği) ile düğmenin genişliğini ayarlayabilirsiniz. Düğmenin olabildiğince geniş olmasını istiyorsanız Full Width seçeneğini belirleyin ve Label alignment ile etiketin konumunu seçin. Düğme genişliğinin, etiket metninin uzunluğuna göre ayarlanmasını istiyorsanız da Auto Width seçeneğini belirleyebilirsiniz.

  Button position ile konteyner içinde düğmenin konumunu ayarlayın.

 • Enable condition altında Use enable condition öğesini On olarak ayarlayıp Enable condition bölümüne değerlendirilecek ifadeyi girerek düğmeyi etkinleştirme koşulu ayarlayın.

Sınırlamalar

Genel sınırlamalar hakkında bilgi için bkz. Qlik tarafından sağlanan uzantı paketlerine yönelik sınırlamalar.