Zaman çizelgesinde slaytları yeniden sıralama

Bir hikayeyi düzenlerken, zaman çizelgesinde slaytları taşıyabilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

  1. Zaman çizelgesinde taşımak istediğiniz slayta uzun basın/tıklayın ve basılı tutun.

  2. Slaytı yeni bir konuma sürükleyin.

Yeni konumda slaytlar arasında bir boşluk açılacak ve slayt buraya yerleştirilecektir.