Slaytlara metin ekleme

Hikaye slaytına farklı stillerde metin ekleyebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

  1. Hikaye anlatımı görünümünde, hikaye araçları panelindeki Text seçeneğine tıklayın.

    Metin nesneleri diyalog penceresi açılır.

  2. Eklemek istediğiniz metin stilini bulun ve slayta sürükleyin.

    Metin nesnesi slayta yerleştirilir ve kılavuz çizgiye yaslanır. Serbest bir şekilde taşımak için klavye oklarını kullanabilirsiniz.

  3. Metin nesnesine çift tıklayın veya Edit.
  4. Metninizi girin.
  5. Metin nesnesinin dışına veya Edit.

Metin kaydedilir.