Hikayeleri düzenleme

Uygulamaya veriler yüklediğinizde yeni bilgiler edinmek için verileri analiz edersiniz. Yeni bilgilerinizi yeni bir hikayede veya mevcut bir hikayenin düzenlenmiş sürümünde sunabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Veri yöneticisi ile uygulamadaki verileri yönetme ve Veri kod dosyasıyla veri yükleme.

Anlık görüntünün durumu ve seçimler, veriler yeniden yüklenirken güncellenmeyecektir. Her zaman anlık görüntünün çekildiği zamanda mevcut olan verileri yansıtacaktır. Ancak, canlı veri sayfaları statik değildir ve verilerin yeniden yüklenmesinden etkilenecektir.

Uygulamada görselleştirmenin kaynağına giderek bir slaytta görselleştirmenin anlık görüntüsünü değiştirebilirsiniz. Görselleştirme artık güncellenmiş verilere sahip olur. Hikayenizde kullanmak üzere yeni bir anlık görüntü alabilirsiniz.

Bir anlık görüntü aldığınızda, anlık görüntünüz için bir açıklama oluşturabilirsiniz. Açıklama, hikayenizi oluştururken anlık görüntü kütüphanesindeki farklı anlık görüntüleri ayırt edebilmenize yardımcı olur. Açıklama, hikayeyi oynattığınızda görünmez.

İpucu: Orijinal hikayeyi saklamak isterseniz hikayeyi düzenlemeye başlamadan önce hikayeyi çoğaltın.
İpucu: Hikayeyi Qlik Sense dışında sunmak isterseniz dışa aktarabilirsiniz.