Hikayelerin küçük resimlerini değiştirme

Uygulamaya genel bakış ve hikaye gezgininde hikayeleri daha kolay ayırt edebilmek için bir hikayenin varsayılan küçük resmini başka bir küçük resimle değiştirebilirsiniz. Varsayılan görüntülerden birini veya kendi görüntünüzü kullanabilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Uygulamaya genel bakışta, hikayeleri görüntülemek için Ç seçeneğine tıklayın.
 2. Şunlardan birini yapın:
  • ì kılavuz çizgi görünümündeyseniz, @ seçeneğine ve ardından hikaye başlığına tıklayın.
  • î liste görünümündeyseniz @ seçeneğine tıklayın.
 3. Varsayılan küçük resimde 0 seçeneğine tıklayın.

  Medya kütüphanesi açılır.

 4. Medya kütüphanesinde Uygulama içinde veya Varsayılan gibi bir klasöre tıklayın.

 5. Hikayenin küçük resmi olarak kullanmak istediğiniz görüntüyü seçin ve Ekle'ye tıklayın.
 6. Düzenlemeyi durdurmak için m seçeneğine tıklayın.

Seçtiğiniz görüntü, hikayenin küçük resmi olarak kullanılır ve hikaye gezgininde ve uygulamaya genel bakışta görünür.

İpucu: Hikayenin küçük resmini, sağ üst köşedeki hikaye gezgininde de değiştirebilirsiniz.
İpucu: Bir küçük resmin optimum en boy oranı 8:5'tir (genişlik:yükseklik).

Şu biçimler desteklenir: .png, .jpg, .jpeg ve .gif.

Qlik Sense için: Medya kitaplığında Uygulama içi klasörüne resimler yükleyebilirsiniz. Resimleri varsayılan klasöre yüklemek için Qlik Management Console uygulamasını kullanmanız gerekir.

Qlik Sense Desktop için: Bilgisayarınızdaki aşağıdaki klasöre resimler yerleştirebilirsiniz: C:\Users\<user>\Documents\Qlik\Sense\Content\Default. Resimler medya kitaplığındaki varsayılan klasöründe yer alır. Uygulamayı kurulumlar arasında taşırken uygulamada kullandığınız resimler, uygulamayla birlikte qvf dosyasına kaydedilir. Uygulamayı yeni bir konumda açtığınızda (örneğin Qlik Sense Cloud) resimler, uygulamaya yönelik medya kitaplığındaki Uygulama içi klasöründe yer alır.

Not: Yalnızca yayınlanmayan bir hikayenin küçük resmini ekleyebilir veya değiştirebilirsiniz.