Bir slayda canlı veri sayfası ekleme

Bir hikaye slaydına canlı veri sayfaları ekleyebilirsiniz. Bir hikayeye canlı veri sayfası eklediğinizde, uygulamanın geçerli seçimleri seçilen sayfayla birlikte kaydedilir. Bir hikayede canlı veri sayfası her görüntülendiğinde bu seçimler uygulanır.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Hikaye anlatımı görünümünde, hikaye araçları panelinde 4 seçeneğine tıklayın.

  Diyalog penceresi açılır.

 2. Hikayede kullanmak istediğiniz sayfaya tıklayın.

Canlı veri sayfası yeni bir slayda eklenir.

Bir slayttaki canlı veri sayfasını değiştirme

Bir hikaye slaydındaki canlı veri sayfalarını değiştirebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Hikaye anlatımı görünümündeyken hikaye zaman çizelgesinden canlı veri sayfası içeren bir slayt seçin.

  Diyalog penceresi açılır.

 2. Etkin sayfaya tıklayın.

  Yeni bir diyalog penceresi açılır.

 3. Eklenecek yeni sayfayı seçin.

Seçilen sayfa bir canlı veri sayfası olarak slayda eklenir.