OpenUrlTimeout

Bu değişken, Qlik Sense uygulamasının URL kaynaklarından (örn. sayfalardan) veri alırken uyması gereken zaman aşımını saniye cinsinden HTML tanımlar. Atlandığı takdirde zaman aşımı yaklaşık 20 dakika olur.

Syntax:  

OpenUrlTimeout

Example:  

set OpenUrlTimeout=10;