Ord - kod ve grafik fonksiyonu

Ord(), girdi dizesinin ilk karakterinin Unicode kod noktası numarasını döndürür.

Syntax:  

Ord(text)

Return data type: tamsayı