Ana içeriğe geç

Mid - kod ve grafik fonksiyonu

BU SAYFADA

Mid - kod ve grafik fonksiyonu

Mid(), ikinci bağımsız değişken 'start' tarafından tanımlanan karakterin konumundan başlayarak ve üçüncü bağımsız değişken 'count' tarafından tanımlanan karakterlerin sayısını döndürerek giriş dizesinin bir bölümünü döndürür. 'count' atlanırsa, dizenin geri kalanı döndürülür. Giriş dizesindeki ilk karakter 1 olarak numaralandırılır.

Syntax:  

Mid(text, start[, count])

Return data type: dize

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
text Orijinal dize.
start text içinde dahil edilecek ilk karakterin konumunu tanımlayan tamsayı.
count Çıkış dizesinin dize uzunluğunu tanımlar. Atlandığı takdirde, start ile tanımlanan konumdan itibaren tüm karakterler dahil edilir.