Adding data from uploaded data files

You can upload certain file types and load that data in Data load editor or Data manager.

To make data from files available in your app, you must:

 • Upload your data files to your cloud. Each data file must be 500 MB or less.
 • Add the data to your app. This is a preliminary step that allows you to select and prepare the data that you want to load.
 • Load the data into your app. When you are done selecting and preparing the data, you can load the data into your app. After you load the data, you can use it to create visualizations in your app.
Not: This functionality is not available in Windows.
Not: DataFiles bağlantılarının dosya uzantısı büyük-küçük harfe duyarlıdır. Örneğin: .qvd.

Uploading your data files to your cloud

You can upload data files to your cloud from the DataFiles window. There are different ways to open this window.

In a new app

Aşağıdakileri yapın:

 1. Open the app.
 2. Click Add data from files and other sources.
 3. In the left menu, click Data files.
 4. Under Folder shortcuts, click DataFiles, and then upload a data file.

In an existing app

Aşağıdakileri yapın:

 1. Open the app.
 2. In the top menu, click the Data tab, and then click Add data.
 3. In the left menu, click Data files.
 4. Under Folder shortcuts, click DataFiles, and then upload a data file.

In the Data load editor from an existing DataFile connection

Aşağıdakileri yapın:

 1. Open the app.
 2. Open the Data load editor.
 3. Go to the Data connections window on the right. You will see folders from personal and shared spaces, you can access.
 4. Choose a DataFiles folder, and click Select data.

After you have uploaded a file to your cloud, you can add the data to you app, and then load data into your app.

Loading data into your app

Uyarı:

Veri yöneticisine daha önceden eklenmiş bir tabloyu aynı ada ve aynı sütunlara sahip bir komut dosyası tablosu olarak Veri yükleme düzenleyicisine eklemeyin.

In Data manager

Not: In Data Manager, data files can only be uploaded or read from your personal space or the current space of the app.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Open an app.
 2. Veri yöneticisi'ni açıp ú simgesine tıklayın. İsterseniz, ¨ menüsünde Veri ekle'ye de tıklayabilirsiniz. Adding data allows you to select and prepare your data before you load the data into your app.
 3. Click Data files.
 4. Choose the file that contains your data. Qlik Sense provides you with a preview of your data.
 5. Select the tables and fields to load.

 6. Verileri, veri yöneticisinin İlişkiler görünümünde açmak için Veri ekle'ye tıklayın. Bu, veri kaynakları eklemeye, verileri dönüştürmeye ve Veri yöneticisi’nde tabloları ilişkilendirmeye devam etmenizi sağlar.

  Veri ekle'ye tıkladığınızda veri profili oluşturma varsayılan olarak etkinleştirilir. Veri profili oluşturma şunları yapar:

  • Veri ilişkileri önerir.
  • Tablolar arasındaki ortak alanları otomatik olarak niteler. Bu işlem, tablo adına dayalı benzersiz bir ön ek ekler.
  • Tarih ve saat alanlarını autoCalendar alanına eşler.

  Tablolar, ortak alan adlarında otomatik olarak ilişkilendirilmez. Tabloları, İlişkiler görünümünde ilişkilendirebilirsiniz.

  İpucu: Verileri doğrudan uygulamanıza yüklemek isterseniz ¥  seçeneğine tıklayın ve veri profili oluşturmayı devre dışı bırakın. Bu işlem sonucunda, veri eklerken mevcut tüm veriler de veri kaynaklarından yeniden yüklenir. Tablolar, ortak alan adlarında otomatik olarak ilişkilendirilir. Tarih ve saat alanları oluşturulmaz.
 7. Verileri hazırlamayı tamamladığınızda Verileri yükle'ye tıklayın. Ciddi sorunlar algılanırsa, uygulamaya veri yükleyebilmek için önce Veri yöneticisinde sorunları gidermeniz gerekir.

From a data connection in the data load editor

You can go to Data Connections, and use the Data SelectionSelect data dialog to select data to load.

For more information, see Veri yükleme düzenleyicisinde veri seçme.

Fom a file by writing script code

Files are loaded using a LOAD statement in the script. LOAD statements can include the full set of script expressions. To read in data from another Qlik Sense app, you can use a Binary statement.

For more information, see Load.

Uploading an updated data file

To update data in an app, you can upload an updated data file with the same name as the file you that you previously uploaded. When prompted, choose the replace the previous file. After you have uploaded the data file, you can reload the data into your app.