Veri modelini görüntüleme

Veri modeli görüntüleyicisi, uygulamanın veri yapısına ilişkin bir genel bakış sunar. Veri modeli görüntüleyicisinde verilerin tablolarda ve alanlarda önizlemesini yapabilirsiniz. Anında boyutlar ve hesaplamalar da oluşturabilirsiniz.

Veri modu, uygulamanın veri yapısını görüntüler.

Data model viewer.

Veri modeli görüntüleyicisinde, her veri tablosu tablo adının başlık yapıldığı ve tablodaki tüm alanların listelendiği bir kutuyla temsil edilir. Tablo ilişkilendirmeleri çizgilerle gösterilir; noktalı bir çizgi döngüsel referansı gösterir. Bir tablo veya alan seçtiğinizde, ilişkilendirmelerin vurgulanması size hemen alanların ve tabloların ilişkisi için bir açıklama sunar.

Y, Z seçeneğine tıklayarak veya sürgüyü kullanarak yakınlaştırma düzeyini değiştirebilirsiniz. Yakınlaştırma düzeyini 1:1 oranına geri getirmek için ü seçeneğine tıklayın.

Araç Çubuğu

Veri modeli görüntüleyicisinde, ekranın en üstündeki araç çubuğunda aşağıdaki araçları bulabilirsiniz:

Araç çubuğu seçenekleri
UI öğesi Açıklama

Uygulamanızda gerçekleştirebileceğiniz eylemler ve navigasyon seçeneklerini içeren genel menü.

Sekmeli göz atma ve genel menü hakkında daha fazla bilgi için bkz. Sekmeleri kullanarak gezinme.

Veri

Veri görevleri gerçekleştirmek için sekmeye tıklayın. Örneğin, Veri yöneticisi'nde veya Veri yükleme düzenleyicisi'nde veri yükleyebilir ya da Veri modeli görüntüleyicisi'nde veri modelini görüntüleyebilirsiniz.

Veri sekmesi, siz uygulamanın sahibi olmadığınız sürece, yayınlanan bir uygulamada mevcut olmaz. Bu durumda yalnızca Veri modeli görüntüleyicisi'ni açabilirsiniz.

Analiz

Analiz görevleri gerçekleştirmek için sekmeye tıklayın. Örneğin, tablolar ve grafikler oluşturabilir veya bunlar üzerinde etkileşimli çalışabilirsiniz.

Hikaye

Uygulamanızda hikayeler oluşturmak için sekmeye tıklayın.

Kaydet Değişiklikleri kaydedin.

Uygulama bilgilerini düzenlemeyi veya uygulama seçeneklerini açıp uygulamanıza stil vermeyi seçebileceğiniz uygulama bilgilerini gösterin veya gizleyin.
t Tüm tabloları yalnızca tablo adını gösterecek şekilde daraltın.
å Tüm tabloların boyutunu, tablo adını ve diğer tablolarla ilişkilendirmeleri olan tüm alanları gösterecek şekilde küçültün.
s Tüm tabloları, tüm alanları gösterecek şekilde genişletin.
+ Dahili tablo görünümü - yapay alanlar içeren Qlik Sense veri modeli.
7 Kaynak tablo görünümü - kaynak veri tablolarının veri modeli.
ì

Aşağıdaki seçenekleri içeren düzen menüsü:

ì Kılavuz çizgi düzeni

ó Otomatik düzen

õ Düzeni geri yükle

j Ön izleme bölmesini açıp kapatın.

Daha fazla bilgi için bkz. Veri modeli görüntüleyicisindeki tabloların ve alanların ön izlemesi.