Seçim imi arama

Aşağıdakileri yapın:

  1. Sayfa görünümünde, araç çubuğunda Bookmark seçeneğine tıklayın.

  2. Arama alanına arama ölçütlerinizi yazın.

    Liste, siz yazdıkça filtrelenir.

Arama fonksiyonu başlıkta ve açıklamada eşleşmeler bulur.