Ağaç haritası özellikleri

Araç çubuğunda @Düzenle seçeneğine ve düzenlemek istediğiniz görselleştirmeye tıklayarak görselleştirme için özellikler panelini açarsınız.

Özellikler paneli gizliyse, sağ alt köşede h seçeneğine tıklayarak açın.

Not: Görselleştirmenin sağ üst köşesinde é varsa görselleştirme ana öğeye bağlanır. Bağlı bir görselleştirmeyi düzenleyemezsiniz, ancak ana öğeyi düzenleyebilirsiniz. Görselleştirmeyi düzenlenebilir kılmak için bağlantısını da kaldırabilirsiniz.
Not: Özellikler panelindeki ayarlardan bazıları, yalnızca birden fazla boyut veya hesaplama kullanmanız ya da diğer seçenekleri kullanılabilir kılan bir seçeneği seçmeniz gibi belirli koşullarda kullanılabilir.

Veri

Boyut veya hesaplama eklemek için Ekle'ye tıklayın.

Boyutlar

Boyut ayarları
UI öğesi Açıklama
<Boyut adı> Boyut ayarlarını açmak için boyut adına tıklayın. Boyutu silmek isterseniz, boyuta uzun basın/sağ tıklayın ve diyalog penceresinde Sil'i seçin. Alternatif olarak, boyuta tıklayın ve SilÖ seçeneğine tıklayın.
Boyut Yalnızca ana öğeler için görüntülenir. Ana öğeye bağlı bir boyutu düzenleyebilmek için önce boyutun bağlantısını kaldırmanız gerekir.
Alan

Varlıklar panelinde Alanlar'dan bir alan eklediyseniz alan adı otomatik olarak görüntülenir. İfade düzenleyicisini açmak için 3 seçeneğine tıklayın.

Etiket Boyut için bir etiket girin. Varlıklar panelinde Alanlar'dan bir alan eklediyseniz alan adı otomatik olarak görüntülenir.
null değerlerini dahil et Seçildiğinde, tüm null boyutlarının hesaplama değerleri görselleştirmede bir boyut öğesi olarak özetlenir ve sunulur. Tüm null değerleri boşluklar ve çizgiler (-) olarak görüntülenir.
Sınırlama

Görüntülenen değerlerin sayısını sınırlar. Bir sınırlama ayarladığınızda, yalnızca hesaplama değerinin sınırlama ölçütünü karşıladığı boyutlar görüntülenir.

Sınırlama yok: Varsayılan değer.

Sabit sayı: Üst veya alt değerleri görüntülemek için seçin. Değer sayısını ayarlayın. Sayıyı ayarlamak için bir ifade de kullanabilirsiniz. İfade düzenleyicisini açmak için 3 seçeneğine tıklayın.

Tam değer: İşleçleri kullanın ve tam sınır değerini ayarlayın. Sayıyı ayarlamak için bir ifade de kullanabilirsiniz. İfade düzenleyicisini açmak için 3 seçeneğine tıklayın.

Göreli değer: İşleçleri kullanın ve yüzde olarak göreli sınır değerini ayarlayın. Sayıyı ayarlamak için bir ifade de kullanabilirsiniz. İfade düzenleyicisini açmak için 3 seçeneğine tıklayın.

Hesaplamada esas alınan: <hesaplama>: Görüntülenen boyut değerleri sayısında sınırlama yaptığınızda gösterilir. Hesaplama değeri ölçütü karşılayan boyutlar görüntülenir.

Diğerlerini göster

Görüntülenen boyut değerlerinin sayısı için bir sınırlama ayarladığınızda, Diğerlerini göster'i seçerek kalan boyutlar için hesaplama değerlerini özetleyebilirsiniz.

Seçildiğinde, gri renkli bir değer kalan tüm değerleri özetler.

Diğerleri etiketi Özetlenmiş değerler için bir etiket girin (Diğerlerini göster seçildiğinde). Bir ifadeyi etiket olarak da kullanabilirsiniz.
Ekle

Veri sekmesinde, Boyutlar altında, Ekle'ye tıklayarak kullanılabilir Boyutlar ve Alanlar listesini açın. Kullanmak istediğiniz alanın boyutunu seçin.

Alternatif ekle Alternatif boyutlar ve hesaplamalar, bir görselleştirmeye eklenen boyutlar ve hesaplamalardır; ancak bir kullanıcı görsel araştırma sırasında görüntülenecek boyutları ve hesaplamaları belirleyinceye kadar bunlar görüntülenmez.

Görselleştirmede görüntülendikleri sırayı ayarlamak için boyutları sürükleyebilirsiniz. Sırayı yeniden düzenlemek için sürükleme çubuklarını (o) kullanın.

Nasıl kullanıldığını değiştirmek için bir alanı Hesaplamalar'dan Boyutlar'a sürükleyebilirsiniz. Hesaplamayı Boyutlar'a taşıdığınızda toplama kaldırılır. Ana hesaplamayı Boyutlar'a taşıyamazsınız. Bir hesaplamayı yalnızca ifadesi basitse Boyutlar'a sürükleyebilirsiniz. İfadeler hakkında daha fazla bilgi için bkz. Görselleştirmelerde ifadeleri kullanma.

Hesaplamalar

Hesaplama ayarları
UI öğesi Açıklama
<Hesaplama adı>

Hesaplama ayarlarını açmak için hesaplamaya tıklayın.

Hesaplamayı silmek isterseniz, hesaplamaya uzun basın/sağ tıklayın ve diyalog penceresinde Sil'i seçin. Alternatif olarak, hesaplamaya ve SilÖ seçeneğine tıklayın.

Hesaplama Yalnızca ana öğeler için görüntülenir. Ana öğeye bağlı bir hesaplamayı düzenleyebilmek için önce hesaplamanın bağlantısını kaldırmanız gerekir.
İfade İfade düzenleyicisini açmak için 3 seçeneğine tıklayın. Varsayılan olarak mevcut ifade görüntülenir.
Etiket Hesaplama için bir etiket girin. Ana öğeler'de kaydedilmeyen hesaplamalar, varsayılan olarak etiket şeklinde ifadeyle görüntülenir.
Sayı biçimlendirme

Hesaplama değerlerini biçimlendirmek için farklı seçenekler. Sayı biçimini uygulama düzeyinde değiştirmek isterseniz ve yalnızca tek bir hesaplama için değiştirmek istemezseniz, bunun bölgesel ayarlarda, yani veri yükleme düzenleyicisindeki kodun başında bulunan SET deyimlerinde yapılması daha etkili olur.

Otomatik: Qlik Sense, kaynak verilerine göre otomatik olarak bir sayı biçimlendirmesi ayarlar.

Sayısal kısaltmaları göstermek için k (bin), M (milyon) ve G (milyar) gibi uluslararası SI birimleri kullanılır.

Sayı: Varsayılan olarak, biçimlendirme Basit olarak ayarlanır ve biçimlendirmeyi aşağı açılan listedeki seçeneklerden seçebilirsiniz. Özel biçimlendirmeyi değiştirmek için düğmeye tıklayın ve biçim desenini değiştirmek için Biçim deseni kutusunu kullanın.

Examples:  

# ##0 Sayıyı binlik ayırıcılı bir tamsayı olarak tanımlar. Bu örnekte binlik ayırıcı olarak " " kullanılmıştır.

###0 sayıyı binlik ayırıcısız bir tamsayı olarak tanımlar.

0000 sayıyı en az dört basamaklı bir tamsayı olarak tanımlar. Örneğin, 123 sayısı 0123 olarak gösterilir.

0.000 Üç ondalık basamaklı sayıyı tanımlar. Bu örnekte ondalık ayırıcı olarak "." kullanılmıştır.

Biçim desenine yüzde işareti (%) eklerseniz, hesaplama değerleri otomatik olarak 100 ile çarpılır.

Para: Varsayılan olarak, para için kullanılan biçim deseni, işletim sisteminde ayarlanan desenle aynıdır. Biçim desenini değiştirmek için Biçim deseni kutusunu kullanın.

Tarih: Varsayılan olarak, biçimlendirme Basit olarak ayarlanır ve biçimlendirmeyi aşağı açılan listedeki seçeneklerden seçebilirsiniz. Özel biçimlendirmeyi değiştirmek için düğmeye tıklayın ve biçim desenini değiştirmek için Biçim deseni kutusunu kullanın.

Süre: Varsayılan olarak, süre için kullanılan biçim deseni, işletim sisteminde ayarlanan desenle aynıdır. Süre gün olarak veya gün, saat, dakika, saniye ve salisenin bileşimi olarak biçimlendirilebilir. Biçim desenini değiştirmek için Biçim deseni kutusunu kullanın. Biçim desenini değiştirmek için Biçim deseni kutularını kullanın.

Özel: Varsayılan olarak, özel için kullanılan biçim deseni, işletim sisteminde ayarlanan desenle aynıdır. Biçim desenini değiştirmek için Biçim deseni kutularını kullanın.

Hesaplama ifadesi: Biçim deseni, hesaplama ifadesi tarafından belirlenir. Bir görselleştirmede yer alan bir hesaplamanın özel sayı biçimlendirmesini görüntülemek için bu seçeneği kullanın.

Sınırlamalar:

Yalnızca hesaplama kabul eden çalışmalarla çalışır.

Eksenin sayı biçimlendirmesini etkilemez.

Ondalık ayırıcı Ondalık ayırıcıyı ayarlayın.
Binlik ayırıcı Binlik ayırıcıyı ayarlayın.
Biçim deseni Sayı biçimi desenini ayarlayın.
Deseni sıfırla Varsayılan desene sıfırlamak için tıklayın.
Ekle

Veri sekmesinde, Hesaplamalar altında, Ekle'ye tıklayarak kullanılabilir hesaplamalar listesini açın. Görselleştirmeye eklemek istediğiniz hesaplamayı seçin. Bir alan seçerseniz size otomatik olarak hesaplama için seçebileceğiniz bazı yaygın toplama işlevleri sunulur.

Hiçbir hesaplama yoksa bir tane oluşturmanız gerekir. İfadeyi doğrudan metin kutusuna girebilir veya 3 seçeneğine tıklayarak ifade düzenleyicisinde bir hesaplama oluşturabilirsiniz.

Ana öğeye bağlı bir hesaplamayı düzenleyebilmek için önce hesaplamanın bağlantısını kaldırmanız gerekir.

Ekle seçeneği griyse daha fazla hesaplama ekleyemezsiniz.

Alternatif ekle Alternatif boyutlar ve hesaplamalar, bir görselleştirmeye eklenen boyutlar ve hesaplamalardır; ancak bir kullanıcı görsel araştırma sırasında görüntülenecek boyutları ve hesaplamaları belirleyinceye kadar bunlar görüntülenmez.

Nasıl kullanıldığını değiştirmek için bir alanı Boyutlar'dan Hesaplamalar'a sürükleyebilirsiniz. Boyutu Hesaplamalar'a taşıdığınızda bir toplamaya atanır. Ana boyutu Hesaplamalar'a taşıyamazsınız.

Sıralama

Sıralama otomatik olarak hesaplama boyutuna göre yapılır.

Eklentiler

Eklentilerin ayarları
UI öğesi Açıklama
Veri işleme

Hesaplama koşulu: Nesnenin görüntülenmesi için yerine getirilmesi gereken (gerçek) bir koşul ayarlamak amacıyla bu metin alanında bir ifade belirtin. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. Örnek: count(distinct Team)<3. Koşul yerine getirilmezse Görüntülenen ileti bölümüne girilen ileti veya ifade görüntülenir.

Hesaplama koşulu, bir grafik veya tablo çok büyük olduğunda ve görselleştirmenin yavaş yanıt vermesine neden olduğunda yararlı olur. Hesaplama koşulu, bir kullanıcı seçimleri uygulayıp verileri daha yönetilebilir bir düzeye filtreleyene dek bir nesnenin gösterilmemesini sağlayarak yardımcı olabilir.

Görünüş

Görünüş ayarları
UI öğesi Açıklama

Genel

Başlıkları göster: Filtre bölmeleri, KPI'ler ve metin ve resim görselleştirmeleri hariç tüm görselleştirmelerde varsayılan olarak Açık'tır.

Başlık, Alt başlık ve Dipnot'u girin. Varsayılan olarak, dize metin dizesi olarak yorumlanır. Bununla birlikte, bir ifade için metin alanını veya metin ve ifadenin birleşimini de kullanabilirsiniz. Bir dizenin başındaki eşittir işareti (=), bir ifade içerdiğini gösterir.

İfade düzenleyicisini kullanarak bir ifade oluşturmak isterseniz 3 seçeneğine tıklayın.

Example:  

Tırnak işaretleriyle birlikte şu dizenin kullanıldığını varsayalım: 'Sales: ' & Sum(Sales).

Varsayılan olarak, dize bir metin dizesi olarak yorumlanır ve örnekte sunulduğu gibi görüntülenir. Ancak dizeye bir eşittir işaretiyle başlarsanız (='Sales: ' & Sum(Sales)), dize bunun yerine bir ifade olarak yorumlanır. Çıktı Sales: <ifade değeri>olur, <ifade değeri> hesaplanan değerdir.

Ayrıntıları göster: Kullanıcıların açıklamalar, hesaplamalar ve boyutlar gibi ayrıntıları görüntülemeyi seçebilmesine izin vermek istiyorsanız Göster ayarını belirleyin.

Alternatif durumlar

Durum: Görselleştirmeye uygulanacak durumu ayarlayın. Şunları seçebilirsiniz:Ana öğeler içinde tanımlanan herhangi bir alternatif durum.<devralınmış>; sayfa için tanımlanan durum kullanılır.<varsayılan durum>; bir alternatif durum uygulanmadığı andaki durumu temsil eder. Alternatif durumlar hakkında daha fazla bilgi için bkz. Karşılaştırmalı analiz için alternatif durumları kullanma.

Sunum

Üst bilgiler ve etiketler

Otomatik ayarıyla, görüntü ağaç haritasının boyutuna göre değişir. Çok küçük ağ haritalarının üst bilgileri veya yaprak etiketleri yoktur. Küçük ağaç haritalarının bindirme etiketleri vardır ve yaprak etiketleri yoktur. Büyük ağaç haritalarının üst bilgileri ve (bazı) yaprak etiketleri vardır.

Özel seçeneğiyle üst bilgiler ve yaprak etiketleri için ayarlar yapabilirsiniz.

Üst bilgiler: Kapalı olarak ayarlandığında Katman etiketlerini kullanabilir veya Katman etiketleri'ni Kapalı olarak ayarlayıp hiç etiket kullanmayabilirsiniz.

Yaprak etiketleri: Otomatik ayarında yeteri kadar alan olduğunda yaprak etiketleri görüntülenir.

Değer etiketleri: Varsayılan olarak Kapalı'dır. Otomatik ayarında, yeteri kadar alan olduğunda değer etiketleri görüntülenir.

Renkler ve gösterge

Renkler

Ayarları değiştirmek isterseniz yalnızca Özel'i seçmeniz gerekir. Otomatik ayarları, kullanılan görselleştirmeyi ve boyutların ve hesaplamaların sayısını temel alır; yani ayarlar sabit değildir ve veri girişine bağlıdır.

Tek renk

Grafikteki tüm öğeler için tek bir renk (varsayılan olarak mavi) kullanılır. Birden fazla renk kullanmayan görselleştirmelerde (tek boyutlu sütun grafikler ve dağılımlar), tek renk varsayılan ayardır. Boyut rengini değiştirmek için renk seçiciyi kullanın.

Kitaplık renklerini kullan: Görselleştirmede kullanılan ana boyuta veya ana hesaplamaya bir renk atandığında kullanılabilen seçenek. Ana öğe renklerini kullanmayı veya ana öğe renklerini devre dışı bırakmayı seçebilirsiniz. Bir görselleştirmede hem ana boyut hem de ana hesaplama için renk atandığında, görselleştirmede hangisinin kullanılacağını seçebilirsiniz. Yalnızca Tek renk ve Çok renkli ayarlarıyla kullanılabilir.

Boyuta göre

Varsayılan olarak, boyut için 12 renk kullanılır. 12'den fazla boyut değeri olduğunda renkler yeniden kullanılır.

Kalıcı renkler: Seçildiğinde, renkler seçim durumları arasında değişmeden kalır. Yalnızca bir boyut ve Boyuta göre veya Çok renkli ayarı kullanılırken kullanılabilir.

Renk şeması: Farklı değerler için kullanılacak 12 renk veya 100 renk seçin. Renk körlüğü olan insanlar 12 rengi ayırt edilebilir, ancak 100 rengin tamamını ayırt edilemeyebilir.

Boyut: Boyuta göre olarak ayarlandığında ve birden fazla boyuta sahip olduğunuzda, hangi boyuta göre renklendirme yapacağınızı seçebilirsiniz.

Hesaplamaya göre

Varsayılan olarak Sıralı gradyan seçilir. Hesaplama değeri ne kadar yüksek olursa, renk o kadar koyu olur.

Renk düzeni: Şu dört seçeneğiniz vardır:

Sıralı gradyan: Farklı renk grupları arasındaki geçiş, farklı renk tonları kullanılarak yapılır. Yüksek hesaplama değerlerinin daha koyu tonları vardır.

Sıralı sınıflar: Farklı renk grupları arasındaki geçiş, açıkça farklı olan renkler kullanılarak yapılır.

Uzaklaşan gradyan: Örneğin bir haritada farklı alanlar arasındaki ilişkiyi göstermek için düşükten yükseğe doğru sıralanan verilerle çalışılırken kullanılır. Düşük ve yüksek değerler koyu renklere sahiptir, orta seviye renkler açıktır.

Uzaklaşan sınıflar: Orta seviyenin paylaşıldığı birleştirilmiş iki sıralı sınıf halinde görülebilir. İki aşırı uç olan yüksek ve düşük karşıt tonlara sahip koyu renklerle, orta seviyede kritik değerler ise açık renklerle vurgulanır.

Renkleri ters çevir: Seçildiğinde, renk düzeni tersine çevrilir.

İfadeye göre: Belirli değerleri vurgulamak için ifadeye göre renklendirmeyi kullanabilirsiniz. Desteklenen biçimler: RGB, ARGB ve HSL.

İfade: Kullanmak istediğiniz ifadeyi girin. İfade düzenleyicisini açmak için 3 seçeneğine tıklayın.

İfade bir renk kodudur: Varsayılan olarak seçilidir. Çoğu durumda, bu ayarı tutmak en iyisidir. Seçim temizlendiğinde, ifade grafik gradyanlarının birine karşılık olarak çizilen bir sayı olarak değerlendirilir.

Daha fazla bilgi için bkz. Görselleştirmeyi renklendirme.

Aralık: Renklendirme hesaplamaya veya ifadeye göre yapıldığında, renk aralığını (Min. ve Maks. değerler) ayarlayabilirsiniz. Renk aralığı ayarlandığında, renkler seçimler ve sayfaların tamamında sabit kalır. İfadeye göre renk kullanılırken, renk aralığını ayarlayabilmeniz için önce İfade bir renk kodudur seçeneği temizlenmelidir.

Göstergeyi göster: Tek renk seçildiğinde kullanılamaz. Varsayılan olarak Kapalı'ya ayarlıdır. Yeteri kadar alan varsa gösterge görüntülenir. Yerleşim, Gösterge konumu ayarında değiştirilebilir.

Gösterge konumu: Select where to display the legend.

Gösterge başlığını göster When selected, the legend title is displayed.