Pivot tablo özellikleri

Araç çubuğunda @Düzenle seçeneğine ve düzenlemek istediğiniz görselleştirmeye tıklayarak görselleştirme için özellikler panelini açarsınız.

Özellikler paneli gizliyse, sağ alt köşede h seçeneğine tıklayarak açın.

Note: Görselleştirmenin sağ üst köşesinde é varsa görselleştirme ana öğeye bağlanır. Bağlı bir görselleştirmeyi düzenleyemezsiniz, ancak ana öğeyi düzenleyebilirsiniz. Görselleştirmeyi düzenlenebilir kılmak için bağlantısını da kaldırabilirsiniz.
Note: Özellikler panelindeki ayarlardan bazıları, yalnızca birden fazla boyut veya hesaplama kullanmanız ya da diğer seçenekleri kullanılabilir kılan bir seçeneği seçmeniz gibi belirli koşullarda kullanılabilir.

Veri

Satır, sütun veya hesaplama eklemek için Veri ekle'ye tıklayın. Satır veya Sütun'u seçtiğinizde yalnızca boyutlar ekleyebilirsiniz. Varsayılan olarak boyutlar satırlar bölümüne, hesaplamalar ise sütunlar bölümüne eklenir. Ancak, ekledikten sonra öğeyi taşıyabilirsiniz.

Boyut ayarları

Boyut ayarları
UI öğesi Açıklama
<Boyut adı> Boyut ayarlarını açmak için boyut adına tıklayın. Boyutu silmek isterseniz, boyuta uzun basın/sağ tıklayın ve diyalog penceresinde Sil'i seçin. Alternatif olarak, boyuta tıklayın ve SilÖ seçeneğine tıklayın.
Boyut Yalnızca ana öğeler için görüntülenir. Ana öğeye bağlı bir boyutu düzenleyebilmek için önce boyutun bağlantısını kaldırmanız gerekir.
Alan

Varlıklar panelinde Alanlar'dan bir alan eklediyseniz alan adı otomatik olarak görüntülenir. İfade düzenleyicisini açmak için 3 seçeneğine tıklayın.

Etiket Boyut için bir etiket girin. Varlıklar panelinde Alanlar'dan bir alan eklediyseniz alan adı otomatik olarak görüntülenir.
değerlerini dahil et null Seçildiğinde, tüm null boyutlarının hesaplama değerleri görselleştirmede bir boyut öğesi olarak özetlenir ve sunulur. Tüm null değerleri boşluklar ve çizgiler (-) olarak görüntülenir.
Sınırlama

Görüntülenen değerlerin sayısını sınırlar. Bir sınırlama ayarladığınızda, yalnızca hesaplama değerinin sınırlama ölçütünü karşıladığı boyutlar görüntülenir.

Sınırlama yok: Varsayılan değer.

Sabit sayı: Üst veya alt değerleri görüntülemek için seçin. Değer sayısını ayarlayın. Sayıyı ayarlamak için bir ifade de kullanabilirsiniz. İfade düzenleyicisini açmak için 3 seçeneğine tıklayın.

Tam değer: İşleçleri kullanın ve tam sınır değerini ayarlayın. Sayıyı ayarlamak için bir ifade de kullanabilirsiniz. İfade düzenleyicisini açmak için 3 seçeneğine tıklayın.

Göreli değer: İşleçleri kullanın ve yüzde olarak göreli sınır değerini ayarlayın. Sayıyı ayarlamak için bir ifade de kullanabilirsiniz. İfade düzenleyicisini açmak için 3 seçeneğine tıklayın.

Hesaplamada esas alınan: <hesaplama>: Görüntülenen boyut değerleri sayısında sınırlama yaptığınızda gösterilir. Hesaplama değeri ölçütü karşılayan boyutlar görüntülenir.

Şu durumda sütunu göster

Bir koşulun doğru veya yanlış olmasına bağlı olarak bir sütunu gösterebilir veya gizleyebilirsiniz. Sütun, yalnızca bu alandaki ifade doğru olarak değerlendirilirse gösterilir. Bu alan boşsa sütun her zaman gösterilir.

Yüksek miktarda verileri hesaplamadan ve göstermeden önce bir alan seçimini gerekli hale getirmek için bunu kullanabilirsiniz.

Diğerlerini göster Seçildiğinde, görselleştirmedeki son değer (gri renkli) kalan tüm değerleri özetler. Bir tür sınırlama ayarlandığında (Sabit sayı, Tam değer veya Göreli sayı), değer bu ayarda 1 olarak sayılır. Örneğin, Tam değer kullanılır ve 10 olarak ayarlanırsa onuncu değer Diğerleri olur.
Diğerleri etiketi

Özetlenmiş değerler için bir etiket girin (Diğerlerini göster seçildiğinde). Bir ifadeyi etiket olarak da kullanabilirsiniz. İfade düzenleyicisini açmak için 3 seçeneğine tıklayın.

Genel gruplandırma Sınırlama ayarlanmışsa genel gruplandırmayı kullanabilirsiniz.
Toplamları göster Pivot tabloya, temel satırların toplam değerini gösteren bir üst satır ekler. Görünüm özelliğinde Satırları girintili yap seçildiğinde, boyutlar (ilki hariç) için Toplamları göster kullanılamaz.
Toplamlar etiketi Toplamlar satırı için bir etiket girin.

Nasıl kullanıldığını değiştirmek için bir alanı Hesaplamalar'dan Boyutlar'a sürükleyebilirsiniz. Hesaplamayı Boyutlar'a taşıdığınızda toplama kaldırılır. Ana hesaplamayı Boyutlar'a taşıyamazsınız. Bir hesaplamayı yalnızca ifadesi basitse Boyutlar'a sürükleyebilirsiniz. İfadeler hakkında daha fazla bilgi için bkz. Görselleştirmelerde ifadeleri kullanma.

Hesaplama ayarları

Hesaplama ayarları
UI öğesi Açıklama
<Hesaplama adı> Hesaplama ayarlarını açmak için hesaplamaya tıklayın. Hesaplamayı silmek isterseniz SilÖ'e tıklayın.
Hesaplama Yalnızca ana öğeler için görüntülenir. Ana öğeye bağlı bir hesaplamayı düzenleyebilmek için önce hesaplamanın bağlantısını kaldırmanız gerekir.
İfade İfade düzenleyicisini açmak için 3 seçeneğine tıklayın. Varsayılan olarak mevcut ifade görüntülenir.
Etiket Hesaplama için bir etiket girin. Ana öğeler’de kaydedilmeyen hesaplamalar, varsayılan olarak etiket şeklinde ifadeyle görüntülenir.
Sayı biçimlendirme

Hesaplama değerlerini biçimlendirmek için farklı seçenekler. Sayı biçimini uygulama düzeyinde değiştirmek isterseniz ve yalnızca tek bir hesaplama için değiştirmek istemezseniz, bunun bölgesel ayarlarda, yani veri yükleme düzenleyicisindeki kodun başında bulunan SET deyimlerinde yapılması daha etkili olur.

Otomatik: Qlik Sense, kaynak verilerine göre otomatik olarak bir sayı biçimlendirmesi ayarlar.

Sayı: Varsayılan olarak, biçimlendirme Basit olarak ayarlanır ve biçimlendirmeyi aşağı açılan listedeki seçeneklerden seçebilirsiniz. Özel biçimlendirmeyi değiştirmek için düğmeye tıklayın ve biçim desenini değiştirmek için Biçim deseni kutusunu kullanın.

Examples:  

# ##0 Sayıyı binlik ayırıcılı bir tamsayı olarak tanımlar. Bu örnekte binlik ayırıcı olarak " " kullanılmıştır.

###0 sayıyı binlik ayırıcısız bir tamsayı olarak tanımlar.

0000 Sayıyı en az dört basamaklı bir tamsayı olarak tanımlar. Örneğin, 123 sayısı 0123 olarak gösterilir.

0.000 Üç ondalık basamaklı sayıyı tanımlar. Bu örnekte ondalık ayırıcı olarak "." kullanılmıştır.

Biçim desenine yüzde işareti (%) eklerseniz, hesaplama değerleri otomatik olarak 100 ile çarpılır.

Para: Varsayılan olarak, para için kullanılan biçim deseni, işletim sisteminde ayarlanan desenle aynıdır. Biçim desenini değiştirmek için Biçim deseni kutusunu kullanın.

Tarih: Varsayılan olarak, biçimlendirme Basit olarak ayarlanır ve biçimlendirmeyi aşağı açılan listedeki seçeneklerden seçebilirsiniz. Özel biçimlendirmeyi değiştirmek için düğmeye tıklayın ve biçim desenini değiştirmek için Biçim deseni kutusunu kullanın.

Süre: Varsayılan olarak, süre için kullanılan biçim deseni, işletim sisteminde ayarlanan desenle aynıdır. Süre gün olarak veya gün, saat, dakika, saniye ve salisenin bileşimi olarak biçimlendirilebilir. Biçim desenini değiştirmek için Biçim deseni kutusunu kullanın.

Özel: Varsayılan olarak, özel için kullanılan biçim deseni, işletim sisteminde ayarlanan desenle aynıdır. Biçim desenini değiştirmek için Biçim deseni kutularını kullanın.

Hesaplama ifadesi: Biçim deseni, hesaplama ifadesi tarafından belirlenir. Bir görselleştirmede yer alan bir hesaplamanın özel sayı biçimlendirmesini görüntülemek için bu seçeneği kullanın.

Sınırlamalar:

Yalnızca hesaplama kabul eden çalışmalarla çalışır.

Eksenin sayı biçimlendirmesini etkilemez.

Şu durumda sütunu göster

Bir koşulun doğru veya yanlış olmasına bağlı olarak bir sütunu gösterebilir veya gizleyebilirsiniz. Sütun, yalnızca bu alandaki ifade doğru olarak değerlendirilirse gösterilir. Bu alan boşsa sütun her zaman gösterilir.

Ondalık ayırıcı Ondalık ayırıcıyı ayarlayın.
Binlik ayırıcı Binlik ayırıcıyı ayarlayın.
Biçim deseni Sayı biçimi desenini ayarlayın.
Arka plan rengi ifadesi Arka plan rengi için bir ifade girin. Koyu bir arka plan rengi kullanıldığında, metin rengi otomatik olarak beyaza dönüşür.
Metin rengi ifadesi

Metin rengi için bir ifade girin. Arka plan rengiyle aynı ifadeyi kullanırsanız, metin görünmez.

Daha fazla bilgi için bkz. Görselleştirmeyi renklendirme.

Nasıl kullanıldığını değiştirmek için bir alanı Boyutlar'dan Hesaplamalar'a sürükleyebilirsiniz. Boyutu Hesaplamalar'a taşıdığınızda bir toplamaya atanır. Ana boyutu Hesaplamalar'a taşıyamazsınız.

Sıralama

Sıralama önceliği düzenini ayarlamak için boyutları sürükleyin. Sayılar düzeni gösterir.

Boyutlar dahili olarak sınırlanabilir:

Ayarları açmak için boyut adına tıklayın ve Özel sıralamaya geçmek için sıralama düğmesine tıklayın. Aşağıdaki tabloda, dahili sıralama önceliği sırası ve sıralama seçenekleri gösterilmiştir. Sıralama Artan veya Azalan biçimindedir.

Sıralama ayarları
UI öğesi Açıklama
Sıralama

İfadeye göre sırala: Sıralama için bir ifade girin. Yalnızca boyutlar için kullanılabilir.

Sayısal olarak sırala

Alfabetik olarak sırala

Eklentiler

Eklentilerin ayarları
UI öğesi Açıklama
Veri işleme

Sıfır değerlerini dahil et Seçimi kaldırıldığında, "0" değerine sahip hesaplamalar sunuma dahil edilmez. Birden fazla hesaplama değeri varsa tüm hesaplama değerlerinde sunumdan hariç tutulacak "0" değeri olmalıdır.

Hesaplama koşulu: Nesnenin görüntülenmesi için yerine getirilmesi gereken (gerçek) bir koşul ayarlamak amacıyla bu metin alanında bir ifade belirtin. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. Örnek: count(distinct Team)<3. Koşul yerine getirilmezse Görüntülenen ileti bölümüne girilen ileti veya ifade görüntülenir.

Hesaplama koşulu, bir grafik veya tablo çok büyük olduğunda ve görselleştirmenin yavaş yanıt vermesine neden olduğunda yararlı olur. Hesaplama koşulu, bir kullanıcı seçimleri uygulayıp verileri daha yönetilebilir bir düzeye filtreleyene dek bir nesnenin gösterilmemesini sağlayarak yardımcı olabilir.

Görünüş

Görünüş ayarları
UI öğesi Açıklama

Genel

Başlıkları göster: Filtre bölmeleri, KPI'ler ve metin ve resim görselleştirmeleri hariç tüm görselleştirmelerde varsayılan olarak Açık'tır.

Başlık, Alt başlık ve Dipnot'u girin. Varsayılan olarak, dize metin dizesi olarak yorumlanır. Bununla birlikte, bir ifade için metin alanını veya metin ve ifadenin birleşimini de kullanabilirsiniz. Bir dizenin başındaki eşittir işareti (=), bir ifade içerdiğini gösterir.

İfade düzenleyicisini kullanarak bir ifade oluşturmak isterseniz 3 seçeneğine tıklayın.

Example:  

Tırnak işaretleriyle birlikte şu dizenin kullanıldığını varsayalım: 'Sales: ' & Sum(Sales).

Varsayılan olarak, dize bir metin dizesi olarak yorumlanır ve örnekte sunulduğu gibi görüntülenir. Ancak dizeye bir eşittir işaretiyle başlarsanız (='Sales: ' & Sum(Sales)), dize bunun yerine bir ifade olarak yorumlanır. Çıktı Sales: <ifade değeri>olur, <ifade değeri> hesaplanan değerdir.

Ayrıntıları göster: Kullanıcıların açıklamalar, hesaplamalar ve boyutlar gibi ayrıntıları görüntülemeyi seçebilmesine izin vermek istiyorsanız Göster ayarını belirleyin.

Alternatif durumlar

Durum: Görselleştirmeye uygulanacak durumu ayarlayın. Şunları seçebilirsiniz:Ana öğeler içinde tanımlanan herhangi bir alternatif durum.<devralınmış>; sayfa için tanımlanan durum kullanılır.<varsayılan durum>; bir alternatif durum uygulanmadığı andaki durumu temsil eder. Alternatif durumlar hakkında daha fazla bilgi için bkz. Karşılaştırmalı analiz için alternatif durumları kullanma.

Sunum

Tam genişletilmiş: Bu öğe seçildiğinde pivot tablodaki tüm değerler görüntülenir.

Satırları girintili yap: Bu öğe seçildiğinde her satırın başına girinti eklenir.