KPI özellikleri

Araç çubuğunda @Düzenle seçeneğine ve düzenlemek istediğiniz görselleştirmeye tıklayarak görselleştirme için özellikler panelini açarsınız.

Özellikler paneli gizliyse, sağ alt köşede h seçeneğine tıklayarak açın.

Note: Görselleştirmenin sağ üst köşesinde é varsa görselleştirme ana öğeye bağlanır. Bağlı bir görselleştirmeyi düzenleyemezsiniz, ancak ana öğeyi düzenleyebilirsiniz. Görselleştirmeyi düzenlenebilir kılmak için bağlantısını da kaldırabilirsiniz.
Note: Özellikler panelindeki ayarlardan bazıları, yalnızca birden fazla boyut veya hesaplama kullanmanız ya da diğer seçenekleri kullanılabilir kılan bir seçeneği seçmeniz gibi belirli koşullarda kullanılabilir.

Veri

Hesaplama eklemek için Ekle'ye tıklayın.

Hesaplamalar

Hesaplama ayarları
UI öğesi Açıklama
<Hesaplama adı>

Hesaplama ayarlarını açmak için hesaplamaya tıklayın.

Hesaplamayı silmek isterseniz, hesaplamaya uzun basın/sağ tıklayın ve diyalog penceresinde Sil'i seçin. Alternatif olarak, hesaplamaya ve SilÖ seçeneğine tıklayın.

Hesaplama Yalnızca ana öğeler için görüntülenir. Ana öğeye bağlı bir hesaplamayı düzenleyebilmek için önce hesaplamanın bağlantısını kaldırmanız gerekir.
İfade İfade düzenleyicisini açmak için 3 seçeneğine tıklayın. Varsayılan olarak mevcut ifade görüntülenir.
Etiket Hesaplama için bir etiket girin. Ana öğeler'de kaydedilmeyen hesaplamalar, varsayılan olarak etiket şeklinde ifadeyle görüntülenir.
Sayı biçimlendirme

Hesaplama değerlerini biçimlendirmek için farklı seçenekler. Sayı biçimini uygulama düzeyinde değiştirmek isterseniz ve yalnızca tek bir hesaplama için değiştirmek istemezseniz, bunun bölgesel ayarlarda, yani veri yükleme düzenleyicisindeki kodun başında bulunan SET deyimlerinde yapılması daha etkili olur.

Otomatik: Qlik Sense, kaynak verilerine göre otomatik olarak bir sayı biçimlendirmesi ayarlar.

Sayısal kısaltmaları göstermek için k (bin), M (milyon) ve G (milyar) gibi uluslararası SI birimleri kullanılır.

Sayı: Varsayılan olarak, biçimlendirme Basit olarak ayarlanır ve biçimlendirmeyi aşağı açılan listedeki seçeneklerden seçebilirsiniz. Özel biçimlendirmeyi değiştirmek için düğmeye tıklayın ve biçim desenini değiştirmek için Biçim deseni kutusunu kullanın.

Examples:  

# ##0 Sayıyı binlik ayırıcılı bir tamsayı olarak tanımlar. Bu örnekte binlik ayırıcı olarak " " kullanılmıştır.

###0 sayıyı binlik ayırıcısız bir tamsayı olarak tanımlar.

0000 sayıyı en az dört basamaklı bir tamsayı olarak tanımlar. Örneğin, 123 sayısı 0123 olarak gösterilir.

0.000 Sayıyı binlik ayırıcılı bir tamsayı olarak tanımlar. Bu örnekte binlik ayırıcı olarak " " kullanılmıştır.

Biçim desenine yüzde işareti (%) eklerseniz, hesaplama değerleri otomatik olarak 100 ile çarpılır.

Para: Varsayılan olarak, para için kullanılan biçim deseni, işletim sisteminde ayarlanan desenle aynıdır. Biçim desenini değiştirmek için Biçim deseni kutusunu kullanın.

Tarih: Varsayılan olarak, biçimlendirme Basit olarak ayarlanır ve biçimlendirmeyi aşağı açılan listedeki seçeneklerden seçebilirsiniz. Özel biçimlendirmeyi değiştirmek için düğmeye tıklayın ve biçim desenini değiştirmek için Biçim deseni kutusunu kullanın.

Süre: Varsayılan olarak, süre için kullanılan biçim deseni, işletim sisteminde ayarlanan desenle aynıdır. Süre gün olarak veya gün, saat, dakika, saniye ve salisenin bileşimi olarak biçimlendirilebilir. Biçim desenini değiştirmek için Biçim deseni kutusunu kullanın.

Özel: Varsayılan olarak, özel için kullanılan biçim deseni, işletim sisteminde ayarlanan desenle aynıdır. Biçim desenini değiştirmek için Biçim deseni kutularını kullanın.

Hesaplama ifadesi: Biçim deseni, hesaplama ifadesi tarafından belirlenir. Bir görselleştirmede yer alan bir hesaplamanın özel sayı biçimlendirmesini görüntülemek için bu seçeneği kullanın.

Sınırlamalar:

Yalnızca hesaplama kabul eden çalışmalarla çalışır.

Eksenin sayı biçimlendirmesini etkilemez.

Ondalık ayırıcı Ondalık ayırıcıyı ayarlayın.
Binlik ayırıcı Binlik ayırıcıyı ayarlayın.
Biçim deseni Sayı biçimi desenini ayarlayın.
Deseni sıfırla Varsayılan desene sıfırlamak için tıklayın.
Hesaplama ekle

Veri sekmesinde, Hesaplamalar altında, Hesaplama ekle'ye tıklayarak kullanılabilir hesaplamalar listesini açın. Görselleştirmeye eklemek istediğiniz hesaplamayı seçin. Bir alan seçerseniz size otomatik olarak hesaplama için seçebileceğiniz bazı yaygın toplama işlevleri sunulur.

Hiçbir hesaplama yoksa bir tane oluşturmanız gerekir. İfadeyi doğrudan metin kutusuna girebilir veya 3 seçeneğine tıklayarak ifade düzenleyicisinde bir hesaplama oluşturabilirsiniz.

Ana öğeye bağlı bir hesaplamayı düzenleyebilmek için önce hesaplamanın bağlantısını kaldırmanız gerekir.

Hesaplama ekle seçeneği griyse daha fazla hesaplama ekleyemezsiniz.

Eklentiler

Eklentilerin ayarları
UI öğesi Açıklama
Veri işleme

Hesaplama koşulu: Nesnenin görüntülenmesi için yerine getirilmesi gereken (gerçek) bir koşul ayarlamak amacıyla bu metin alanında bir ifade belirtin. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. Örnek: count(distinct Team)<3. Koşul yerine getirilmezse Görüntülenen ileti bölümüne girilen ileti veya ifade görüntülenir.

Hesaplama koşulu, bir grafik veya tablo çok büyük olduğunda ve görselleştirmenin yavaş yanıt vermesine neden olduğunda yararlı olur. Hesaplama koşulu, bir kullanıcı seçimleri uygulayıp verileri daha yönetilebilir bir düzeye filtreleyene dek bir nesnenin gösterilmemesini sağlayarak yardımcı olabilir.

Görünüş

Görünüş ayarları
UI öğesi Açıklama

Genel

Başlıkları göster: Filtre bölmeleri, KPI'ler ve metin ve resim görselleştirmeleri hariç tüm görselleştirmelerde varsayılan olarak Açık'tır.

Başlık, Alt başlık ve Dipnot'u girin. Varsayılan olarak, dize metin dizesi olarak yorumlanır. Bununla birlikte, bir ifade için metin alanını veya metin ve ifadenin birleşimini de kullanabilirsiniz. Bir dizenin başındaki eşittir işareti (=), bir ifade içerdiğini gösterir.

İfade düzenleyicisini kullanarak bir ifade oluşturmak isterseniz 3 seçeneğine tıklayın.

Example:  

Tırnak işaretleriyle birlikte şu dizenin kullanıldığını varsayalım: 'Sales: ' & Sum(Sales).

Varsayılan olarak, dize bir metin dizesi olarak yorumlanır ve örnekte sunulduğu gibi görüntülenir. Ancak dizeye bir eşittir işaretiyle başlarsanız (='Sales: ' & Sum(Sales)), dize bunun yerine bir ifade olarak yorumlanır. Çıktı Sales: <ifade değeri>olur, <ifade değeri> hesaplanan değerdir.

Ayrıntıları göster: Kullanıcıların açıklamalar, hesaplamalar ve boyutlar gibi ayrıntıları görüntülemeyi seçebilmesine izin vermek istiyorsanız Göster ayarını belirleyin.

Alternatif durumlar

Durum: Görselleştirmeye uygulanacak durumu ayarlayın. Şunları seçebilirsiniz:Ana öğeler içinde tanımlanan herhangi bir alternatif durum.<devralınmış>; sayfa için tanımlanan durum kullanılır.<varsayılan durum>; bir alternatif durum uygulanmadığı andaki durumu temsil eder. Alternatif durumlar hakkında daha fazla bilgi için bkz. Karşılaştırmalı analiz için alternatif durumları kullanma.

Sunum

Başlığı göster: Varsayılan olarak Açık'tır. Seçildiğinde, KPI değerinin üzerinde hesaplama başlığı görüntülenir.

Hizalama: KPI değerinin ve başlığın hizalamasını ayarlayın.

Yazı tipi boyutu: Hesaplama değerinin yazı tipi boyutunu ayarlayın.

Sayfaya bağla: Varsayılan olarak Kapalı'dır. Açık hale getirildiğinde, KPI ile uygulamadaki herhangi bir sayfa arasında bağlantı kurabilirsiniz. Listedeki sayfayı seçin. Ayrıca bağlı sayfanın yeni bir sekmede açılıp açılmayacağını seçebilirsiniz.

Renk

Koşullu renkler: Kullanıldığında, aralık sınırları ekleyebilir ve farklı bölümler için farklı renkler ve semboller kullanabilirsiniz.

Sınır ekle: Sınırı ayarlamak için sürgüyü kullanın. Birkaç bölüm ekleyebilirsiniz. Rengi değiştirmek için bölüme tıklayın.

Bir ifadeyi sınır olarak da kullanabilirsiniz. Bir ifade oluşturmak isterseniz 3 seçeneğine tıklayın.

Gradyan: Bölümler arası geçişte farklı renk tonları kullanmak için seçin.

Sınırı kaldırÖ: Seçilen sınırı kaldırmak için tıklayın. Hiçbir sınır seçilmezse, en son eklenen sınır kaldırılır.