Filtre bölmesi özellikleri

Araç çubuğunda @Düzenle seçeneğine ve düzenlemek istediğiniz görselleştirmeye tıklayarak görselleştirme için özellikler panelini açarsınız.

Özellikler paneli gizliyse, sağ alt köşede h seçeneğine tıklayarak açın.

Note: Görselleştirmenin sağ üst köşesinde é varsa görselleştirme ana öğeye bağlanır. Bağlı bir görselleştirmeyi düzenleyemezsiniz, ancak ana öğeyi düzenleyebilirsiniz. Görselleştirmeyi düzenlenebilir kılmak için bağlantısını da kaldırabilirsiniz.

Veri

Bir boyut eklemek veya bir alanda boyut oluşturmak için Ekle'ye tıklayın. Seçenek soluksa kullanılamaz.

Boyutlar

Boyut ayarları
UI öğesi Açıklama
Boyut ekle

Veri sekmesinde, Boyutlar altında, Ekle'ye tıklayarak kullanılabilir Boyutlar ve Alanlar listesini açın. Kullanmak istediğiniz alanın boyutunu seçin.

İfade düzenleyicisinde bir boyut oluşturmak için 3 seçeneğine de tıklayabilirsiniz. Ana öğeye bağlı bir boyutu düzenleyebilmek için önce boyutun bağlantısını kaldırmanız gerekir. Bir boyut oluşturmanın diğer bir yolu da, ifadeyi doğrudan metin kutusuna yazmaktır. Bu şekilde eklenen ifadeler eşittir işareti (=) ile başlamalıdır. Aşağıda hesaplanan boyuta sahip bir örnek bulabilirsiniz:

=If (Week < 14, Week, 'Sales')

Ekle seçeneği griyse daha fazla boyut ekleyemezsiniz.

<Boyut adı> Boyut ayarlarını açmak için boyut adına tıklayın. Boyutu silmek isterseniz, boyuta uzun basın/sağ tıklayın ve diyalog penceresinde Sil'i seçin. Alternatif olarak, boyuta tıklayın ve SilÖ seçeneğine tıklayın.
Boyut Yalnızca ana öğeler için görüntülenir. Ana öğeye bağlı bir boyutu düzenleyebilmek için önce boyutun bağlantısını kaldırmanız gerekir.
Alan

Varlıklar panelinde Alanlar'dan bir alan eklediyseniz alan adı otomatik olarak görüntülenir. Alanı değiştirirseniz, boyut adı otomatik olarak güncellenir. İfade düzenleyicisini açmak için 3 seçeneğine tıklayın.

Başlık Boyut için bir başlık girin. Varlıklar panelinde Alanlar'dan bir alan eklediyseniz alan adı otomatik olarak görüntülenir.

Görselleştirmede görüntülendikleri sırayı ayarlamak için boyutları sürükleyebilirsiniz. Sırayı yeniden düzenlemek için sürükleme çubuklarını (o) kullanın.

Sıralama

Varsayılan olarak boyutlar, en son eklenen boyut en sonda olacak şekilde eklendikleri sırayla düzenlenir. Filtre bölmeleri için Veri bölümündeki Boyutlar altında boyutların sıralama düzenini değiştirirsiniz. Sırayı değiştirmek için boyutları sürükleyin. Sıralama altında boyutların dahili sıralamasını değiştirirsiniz.

Her boyut, bu veri türü için en sık kullanılan yöntemle dahili olarak sıralanır. Sayılar artan şekilde sayısal olarak sıralanır. Metinler artan şekilde alfabetik olarak sıralanır. Bir boyutun dahili sıralamasını değiştirmek isterseniz sıralama düğmesine tıklayın. Aşağıdaki tabloda, dahili sıralama önceliği sırası ve sıralama seçenekleri gösterilmiştir. Sıralama Artan veya Azalan biçimindedir.

Sıralama ayarları
UI öğesi Açıklama
Sıralama

İfadeye göre sırala: Sıralama için bir ifade girin. Yalnızca boyutlar için kullanılabilir.

Sıklığa göre sırala: Yalnızca filtre bölmeleri için kullanılabilir.

Sayısal olarak sırala

Alfabetik olarak sırala

Ayrıca, Özel'e geçerek ve tüm sıralama seçeneklerinin seçimini kaldırarak yükleme sırasına göre sıralama yapabilirsiniz.

Bir alan için özel sıra ayarladıysanız bu özel sıra, Sıralama'da seçilen dahili sıralama düzenini geçersiz kılacaktır. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Boyut değerlerinin sırasını özelleştirme.

Görünüş

Görünüş ayarları
UI öğesi Açıklama

Genel

Başlıkları göster: Filtre bölmeleri, KPI'ler ve metin ve resim görselleştirmeleri hariç tüm görselleştirmelerde varsayılan olarak Açık'tır.

Başlık, Alt başlık ve Dipnot'u girin. Varsayılan olarak, dize metin dizesi olarak yorumlanır. Bununla birlikte, bir ifade için metin alanını veya metin ve ifadenin birleşimini de kullanabilirsiniz. Bir dizenin başındaki eşittir işareti (=), bir ifade içerdiğini gösterir.

İfade düzenleyicisini kullanarak bir ifade oluşturmak isterseniz 3 seçeneğine tıklayın.

Example:  

Tırnak işaretleriyle birlikte şu dizenin kullanıldığını varsayalım: 'Sales: ' & Sum(Sales).

Varsayılan olarak, dize bir metin dizesi olarak yorumlanır ve örnekte sunulduğu gibi görüntülenir. Ancak dizeye bir eşittir işaretiyle başlarsanız (='Sales: ' & Sum(Sales)), dize bunun yerine bir ifade olarak yorumlanır. Çıktı Sales: <ifade değeri>olur, <ifade değeri> hesaplanan değerdir.

Ayrıntıları göster: Kullanıcıların açıklamalar, hesaplamalar ve boyutlar gibi ayrıntıları görüntülemeyi seçebilmesine izin vermek istiyorsanız Göster ayarını belirleyin.

Alternatif durumlar

Durum: Görselleştirmeye uygulanacak durumu ayarlayın. Şunları seçebilirsiniz:Ana öğeler içinde tanımlanan herhangi bir alternatif durum.<devralınmış>; sayfa için tanımlanan durum kullanılır.<varsayılan durum>; bir alternatif durum uygulanmadığı andaki durumu temsil eder. Alternatif durumlar hakkında daha fazla bilgi için bkz. Karşılaştırmalı analiz için alternatif durumları kullanma.