Slaytlarda metni biçimlendirme

Hikaye slaytında, metin biçimlendirme araç çubuğuyla metinlerinizin biçimini değiştirebilirsiniz. Rengi, boyutu, yazı tipi stilini ve metin hizalamasını değiştirebilirsiniz. Ayrıca, bağlantı ve seçim imleri ekleyebilirsiniz.

Paragraf metin nesnesi için metin biçimlendirme araç çubuğu.

Text formatting toolbar.

Note: Metin nesnesini biçimlendirme için etkinleştirmek isterseniz çift tıklayın.

Yazı tipi stillerini değiştirme

Aşağıdakileri yapın:

 1. Hikaye anlatımı görünümünde, biçimlendirmek istediğiniz metin nesnesine çift tıklayın.Veya metin nesnesine ve @ seçeneğine tıklayın.

  Metin biçimlendirme araç çubuğu görünür.

 2. Stil eklemek istediğiniz metni seçin.

 3. J, K ve L seçeneklerinden birine veya birkaçına tıklayın.
 4. Metin nesnesinin dışına veya @ seçeneğine tıklayın.

Metnin yazı tipi stili değiştirilir.

Paragrafların yazı tipi boyutunu değiştirme

Aşağıdakileri yapın:

 1. Hikaye anlatımı görünümünde, biçimlendirmek istediğiniz Paragraf metin nesnesine çift tıklayın. Veya metin nesnesine ve @ seçeneğine tıklayın.

  Metin biçimlendirme araç çubuğu görünür.

 2. Yeniden boyutlandırmak istediğiniz metni seçin.

 3. Yazı tipi boyutu göstergesinin yanındaki S seçeneğine tıklayın ve bir boyut seçin: XS, S, M, L or XL.
 4. Metin nesnesinin dışına veya @ seçeneğine tıklayın.

Metnin yazı tipi boyutu değiştirilir.

Başlıkların yazı tipi boyutunu değiştirme

Aşağıdakileri yapın:

 1. Hikaye anlatımı görünümünde, biçimlendirmek istediğiniz Başlık metin nesnesine tıklayın.

 2. Yazı tipi boyutunu değiştirmek için köşelerden birini sürükleyin.

 3. Metin nesnesinin dışına veya @ seçeneğine tıklayın.

Metnin yazı tipi boyutu değiştirilir.

Paragrafların metin hizalamasını değiştirme

Aşağıdakileri yapın:

 1. Hikaye anlatımı görünümünde, biçimlendirmek istediğiniz Paragraf metin nesnesine çift tıklayın. Veya metin nesnesine ve @ seçeneğine tıklayın.

  Metin biçimlendirme araç çubuğu görünür.

 2. Hizalamak istediğiniz metin paragrafına tıklayın.
 3. M, N veya O seçeneğine tıklayın.
 4. Metin nesnesinin dışına veya @ seçeneğine tıklayın.

Metin hizalaması değiştirilir.

Note: Varsayılan olarak, metin sola hizalanır.

Metin rengini değiştirme

Aşağıdakileri yapın:

 1. Hikaye anlatımı görünümünde, biçimlendirmek istediğiniz metin nesnesine çift tıklayın. Veya metin nesnesine ve @ seçeneğine tıklayın.

  Metin biçimlendirme araç çubuğu görünür.

 2. Rengini değiştirmek istediğiniz metni seçin.

 3. Araç çubuğunda renk göstergesinin yanında S seçeneğine tıklayın.

  Renk paleti görünür.

 4. Paletteki bir renge tıklayın.

 5. Metin nesnesinin dışına veya @ seçeneğine tıklayın.

Renk metne uygulanır.