Slaytlara metin ekleme

Hikaye slaytına farklı stillerde metin ekleyebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

  1. Hikaye anlatımı görünümünde, hikaye araçları panelinde / seçeneğine tıklayın.

    Metin nesneleri diyalog penceresi açılır.

  2. Eklemek istediğiniz metin stilini bulun ve slayta sürükleyin.

    Metin nesnesi slayta yerleştirilir ve kılavuz çizgiye yaslanır. Serbest bir şekilde taşımak için klavye oklarını kullanabilirsiniz.

  3. Metin nesnesine veya @ seçeneğine çift tıklayın.
  4. Metninizi girin.
  5. Metin nesnesinin dışına veya @ seçeneğine tıklayın.

Metin kaydedilir.