Header is

Tablo dosyalarındaki üst bilgi boyutunu belirler. Rastgele üst bilgi uzunluğu header is tanımlayıcısıyla belirlenebilir. Üst bilgi, Qlik Sense tarafından kullanılmayan metin bölümüdür.

Syntax:  

header is n

header is line

header is n lines

 

Üst bilgi uzunluğu bayt (header is n) veya satır (header is line ya da header is n lines) cinsinden verilebilir. n, üst bilgi uzunluğunu temsil eden, pozitif bir tamsayı olmalıdır. Belirtilmediği takdirde header is 0 olduğu varsayılır. header is belirticisi yalnızca tablo dosyalarıyla ilgilidir.

Example:  

Bu, Qlik Sense tarafından veri olarak yorumlanmaması gereken üst bilgi metin satırı içeren bir veri kaynağı tablosu örneğidir.

 
*Header line Col1,Col2 a,B c,D
 

header is 1 lines belirticisi kullanıldığında ilk satır veri olarak yüklenmez. Örnekte, embedded labels belirticisi Qlik Sense uygulamasına, ilk hariç tutulmayan satırı alan etiketleri içeriyormuş gibi yorumlamasını söyler.

 
LOAD Col1, Col2 FROM 'lib://files/header.txt' (txt, embedded labels, delimiter is ',', msq, header is 1 lines);
 

Sonuç, Col1 ve Col2 alanlarına sahip iki alanlı bir tablodur.

See also: