Kod dosyasını kaydetme

Bir kodu kaydettiğinizde uygulamanın tamamı kaydedilir, ancak veriler otomatik olarak yeniden yüklenmez.

Aşağıdakileri yapın:

  • Kodu kaydetmek için veri yükleme düzenleyicisi araç çubuğunda Kaydet'e tıklayın.

Kod kaydedilmiştir, ancak uygulama önceki yeniden yüklemeden eski verileri içermeye devam edilecek ve bu durumda araç çubuğunda gösterilecektir. Uygulamayı yeni verilerle güncellemek isterseniz, veri yükleme düzenleyicisi araç çubuğunda Veri yükle° seçeneğine tıklayın.

Bir kodu kaydettiğinizde, söz dizimi hatası içerip içermediği otomatik olarak kontrol edilir. Söz dizimi hataları kodda vurgulanır ve söz dizimi hataları içeren tüm kod bölümleri bölüm etiketinin yanında ù ile gösterilir.

Note: Kod, veri yüklendiğinde otomatik olarak uygulamaya kaydedilir.