Boyutları, ana boyutlarla yeniden kullanma

Yayınlanmayan bir uygulamayla çalışırken, yeniden kullanılabilecek ana boyutlar oluşturabilirsiniz. Yayınlanan uygulamaların kullanıcıları ana boyutlara erişebilecek, ancak bunları değiştiremeyecektir.

Ana boyutları farklı yollarla oluşturabilirsiniz.

Tip: Bir sayfayla çalışırken varlıklar panelinden ana boyutlar oluşturmanın yanı sıra, veri modeli görüntüleyicisinden de ana boyutlar oluşturabilirsiniz.

See also:

 

Varlıkları ana öğelerle yeniden kullanma

Varlık paneli

Hesaplamalar

Boyutlar

Veri modeli görüntüleyicisinden ana boyut oluşturma