Veri modeli görüntüleyicisi

Veri modeli görüntüleyicisi, uygulamanın veri yapısına ilişkin bir genel bakış sunar. Tablolar ve alanlar hakkında ayrıntılı meta verileri görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca veri alanlarından boyutlar ve hesaplamalar oluşturabilirsiniz.

Note: Direct Discovery tabloları, ÿ ile gösterilir. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Direct Discovery ile büyük veri kümelerine erişim.
Veri modeli görüntüleyicisi, bir uygulamanın veri yapısı için bir genel görünüm görüntüler.

Data model viewer.

A: Araç çubuğu

Araç çubuğu; gezinti menüsünü, genel menüyü ve diğer kullanışlı komutları içerir.

Araç çubuğu seçenekleri
UI öğesi Açıklama

Uygulamaya genel bakış, Veri yöneticisi, Veri yükleme düzenleyicisi ve Hub aç seçenekleri olan gezinti menüsü.

Hub, yöneticiniz tarafından devre dışı bırakıldığında Hub’ı aç seçeneği görüntülenmez.

¨ Yardım ve Hakkında seçenekleri olan genel menü.
Kaydet Değişiklikleri kaydedin.
Uygulama bilgilerini düzenlemeyi veya uygulama seçeneklerini açıp uygulamanıza stil vermeyi seçebileceğiniz uygulama bilgilerini gösterin veya gizleyin.
t Tüm tabloları yalnızca tablo adını gösterecek şekilde daraltın.
å Tüm tabloların boyutunu, tablo adını ve diğer tablolarla ilişkilendirmeleri olan tüm alanları gösterecek şekilde küçültün.
s Tüm tabloları, tüm alanları gösterecek şekilde genişletin.
+ Dahili tablo görünümü - yapay alanlar içeren Qlik Sense veri modeli.
7 Kaynak tablo görünümü - kaynak veri tablolarının veri modeli.
ì Kılavuz çizgisi düzeni, Otomatik düzen ve Düzeni geri yükle seçeneklerine sahip düzen menüsü.
j Ön izleme bölmesini açıp kapatın.

B: Genel Bakış

Uygulamadaki tüm tabloların ve alanların genel görünümü ve aralarındaki ilişkilendirmeler. Y, Z seçeneğine tıklayarak veya sürgüyü kullanarak yakınlaştırma düzeyini değiştirebilirsiniz. Yakınlaştırma düzeyini 1:1 oranına geri getirmek için ü seçeneğine tıklayın.

Tablo düzenini (konumlar ve boyutlar), [ seçeneğine tıklayarak kilitleyebilirsiniz. Tablo düzeninin kilidini kaldırmak için \ seçeneğine tıklayın.

Daha fazla bilgi için bkz. Veri modelini görüntüleme.

C: Önizleme bölmesi

Tablolar ve alanlar hakkındaki ayrıntıların bulunduğu ön izleme bölmesi.

Daha fazla bilgi için bkz. Veri modeli görüntüleyicisindeki tabloların ve alanların ön izlemesi.

See also: