Ana içeriğe geç Skip to complementary content

Sayfa görünümü

Uygulamaya genel bakıştan bir sayfayı açabilirsiniz. Sayfa görünümünde şunları yapabilirsiniz:

 • Uygulamayla analiz yapabilirsiniz. Görselleştirmelerde seçimler yapabilir ve bilgi edinmek için verilerinizi ayrıntılı şekilde inceleyebilirsiniz.
 • Görselleştirmelerin anlık görüntülerini alabilirsiniz. Veri hikayesi anlatımında hikayeler oluşturmak için anlık görüntüleri kullanabilirsiniz.
 • Uygulamayı geliştirebilir veya düzenleyebilirsiniz. Veri analizi için kullanılacak sayfalar ve görselleştirmeler oluşturabilirsiniz. Yayınlanan uygulamanın sayfalarını düzenleyemezsiniz, ancak doğru izinlere sahipseniz kendi özel sayfalarınızı oluşturabilirsiniz. Uygulamaya başka bir veri dosyası da yükleyebilirsiniz.

Bir uygulamanın durumu (yayınlanan veya yayınlanmayan), menülerde ve düzenleme panelinde hangi seçeneklerin kullanılabildiğini etkiler. Örneğin, uygulama yayınlandıktan sonra şunları yapamazsınız:

 • veri yöneticisine veya veri yükleme düzenleyicisine navigasyon
 • veri ekleme
 • uygulama düzenleme veya uygulama seçeneklerini açma

Analiz gerçekleştirme

Sayfadaki verileri analiz etmeye görselleştirmelerde seçimler yaparak başlarsınız. Sayfa gezginini kullanarak hızla sayfaları görebilir ve aralarında gezinebilirsiniz.

Analiz görünümünde veri içgörüleriyle çalışma.

Sheet view with visualizations.

A: Araç çubuğu

Araç çubuğu; gezinti menüsünü, genel menüyü ve diğer kullanışlı komutları içerir.  

Araç çubuğu seçenekleri
UI öğesi Açıklama

Uygulamanızda gerçekleştirebileceğiniz eylemler ve navigasyon seçeneklerini içeren genel menü.

Sekmeli göz atma ve genel menü hakkında daha fazla bilgi için bkz. Sekmeleri kullanarak gezinme.

More

Uygulama bilgilerini düzenlemeyi veya uygulama seçeneklerini açıp uygulamanıza stil vermeyi seçebileceğiniz uygulama bilgilerini gösterin veya gizleyin.
Hazırla

Verilerinizi hazırlayın. Veri yöneticisi, Veri modeli görüntüleyicisi veya Veri yükleme düzenleyicisi seçeneğini belirleyebilirsiniz.

Siz uygulamanın sahibi olmadığınız sürece, yayınlanan bir uygulamada seçenekler mevcut olmaz. Bu durumda yalnızca Veri modeli görüntüleyicisi'ni açabilirsiniz.

Analiz

Verilerinizi analiz edin. Sayfa veya İçgörüler seçeneğini belirleyebilirsiniz.

Anlatın

Verilerinizle bir hikaye anlatın. Hikaye anlatımı'nı seçebilirsiniz.

Bookmark Uygulamadaki tüm yer işaretlerine ve yeni yer işareti oluşturmaya erişim.
Edit Sayfayı düzenleyin.
App objects Sayfa gezginini kullanarak uygulamadaki tüm sayfalara ve yeni sayfa oluşturmaya erişim.
Previous Önceki sayfa.
Next

Sonraki sayfa.

Ayrıca bkz.

B: Seçim çubuğu

Seçimlerle çalışma araçları bulunan seçimler çubuğu.

Seçimler çubuğu seçenekleri
UI öğesi Eylem
Selections - History Seçimlerde geri gidin.
Selections - step forward Seçimlerde ileri gidin.
Selections - Clear all Tüm bölümleri temizleyin.
Selection search

Tüm veri kümesinde arama yapmak için akıllı aramayı açın.

Daha fazla bilgi için bkz. Akıllı aramayı kullanma

Selections - Current Seçimler çubuğunun uzantısı olan seçimler aracını açın.

Daha fazla bilgi için bkz. Seçimlerle araştırma ve Seçimler aracını kullanma.

C: Sayfa

Görselleştirmelerin bulunduğu sayfa.

Sayfalar hakkında daha fazla bilgi için bkz. Sayfaları kullanarak bir uygulamayı yapılandırma.

D: Seçimler aracı

Seçimler aracına erişin.

Daha fazla bilgi için bkz. Seçimler aracını kullanma.

E: Menü seçenekleri

Seçeneklerin bulunduğu menünün üzerine gelin.

Anlık görüntü al

Görselleştirmenin anlık görüntüsünü almak için.

Daha fazla bilgi için bkz. Anlık görüntüleri kullanarak hikayeler için bilgi toplama.

Keşif menüsü

Seçim yapmadan veya sayfayı düzenlemeden görselleştirme özelliklerini değiştirmek için.

Daha fazla bilgi için bkz. Görsel araştırma.

Tam ekran

Verileri ayrıntılı düzeyde araştırmak için sayfada görselleştirmeleri birer birer genişletebilir ve üzerlerinde çalışabilirsiniz.

Geliştirme (düzenleme)

Sayfanın ve görselleştirmelerinin düzenlenmesini, araç çubuğunda Edit Sayfayı düzenle seçeneğine tıklayarak etkinleştirebilirsiniz. Sağ tarafta özellikler paneli açılır.

İpucu notuUygulamaya genel bakışta veya sayfa gezgininde bir sayfaya sağ tıklayarak ve kısayol menüsünden Düzenle'yi seçerek de düzenlemeye başlayabilirsiniz.

Yayınlanmayan uygulamada, sol taraftaki panel hesaplamalar, boyutlar, alanlar ve grafikler varlıklar içerir. Görselleştirmeler oluştururken kullanmak için varlıklar panelinden hesaplamalar ve boyutlar oluşturabilirsiniz.

Yayınlanan uygulamada, sol taraftaki panel önceden hazırlanmış ve kullanıma hazır ana öğeler (hesaplamalar, boyutlar ve görselleştirmeler) ve grafikler içerir. Yayınlanan uygulamanın mevcut sayfalarını oluşturamazsınız, ancak uygulamayı daha da geliştirmek için yeni sayfalar oluşturabilirsiniz.

İpucu notuSoldaki panel daraltılırsa paneldeki varlıkların birine tıklayın. Özellikler paneli gizliyse sağ alt köşede open right panel Özellikleri göster seçeneğine tıklayın.
Varlık paneli solda ve özellikler paneli sağda olacak şekilde yayınlanmayan uygulamanın bir sayfasının görünümünü düzenleyin.

Sheet view with visualizations.

A: Varlık paneli

Yayınlanmayan uygulamanın varlık panelinde, boyutlar ve hesaplamalar oluştururken kullanabileceğiniz alanlar ve görselleştirmeler oluştururken kullanabileceğiniz grafikler bulabilirsiniz. Görselleştirmeleri oluşturmak için özel nesneler de kullanabilirsiniz. Görselleştirmeleri oluşturmak için özel nesneler de kullanabilirsiniz. Boyutları, hesaplamaları ve görselleştirmeleri yeniden kullanmak üzere ana öğeler olarak kaydedebilirsiniz.

Yayınlanan uygulamada, önceden hazırlanmış ve kullanıma hazır ana öğeler (hesaplamalar, boyutlar ve görselleştirmeler) bulabilirsiniz. Ayrıca kendi görselleştirmelerinizi oluştururken kullanabileceğiniz grafikleri ve özel nesneleri de bulabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bkz. Varlık paneli.

B: Arama

Tüm öğeleri aramak için varlıklar panelinde Ara seçeneğini kullanın.

Daha fazla bilgi için bkz. Varlıklarda arama yapma.

C: Seçilen

Yeniden boyutlandırma tutamaçları olan seçili görselleştirme.

Daha fazla bilgi için bkz. Varlıklarda arama yapma.

D: Özellikler

Seçilen görselleştirme veya sayfanın özellikleri. Bir görselleştirme seçmediyseniz sayfanın özellikleri gösterilir.

Daha fazla bilgi için bkz. Görselleştirmeler oluşturma ve görselleştirmeleri düzenleme.

E: Öğeleri düzenle

Kesin, kopyalayın, yapıştırın ve silin.

F: Geri al ve yinele

Eylemlerinizi geri alın ve yineleyin.

Daha fazla bilgi için bkz. Eylemleri geri alma ve yineleme.

G: Genel Bakış

Değişkenlere genel bakışı açın.

Daha fazla bilgi için bkz. İfadelerde değişkenleri kullanma.

Seçenekler menüsü

Aşağıdakileri yaparak seçenekler menüsünü açabilirsiniz:

 • Bir grafiğe sağ tıklayarak.
 • İmleçle açılan menüye More tıklayarak.

Menü seçenekleri aşağıdakilere bağlı olarak farklı olacaktır:

 • Bir uygulamada grafikleri düzenlediğinize veya analiz ettiğinize (görüntülediğinize) göre
 • Grafik türü.
 • Yöneticiniz tarafından size atanmış olan ayrıcalıklar.
Seçenekler menüsü

Options menu

Desteklenen bir cihazda dokunmatik ekran modu etkinleştirildiyse menü farklı şekilde görünür. Genel menüde dokunmatik ekran modunu devre dışı bırakabilirsiniz.

Sayfa görünümünde dokunma hareketleri

Tablo, sayfa görünümünde kullanılan dokunma hareketlerini açıklar.

Dokunma hareketleri
Dokunma hareketi Eylem
Uzun dokunma ve serbest bırakma Kısayol menüsünü açma
Görselleştirmeye uzun basma Seçenekler menüsünü açma
Çekme Listeleri ve görselleştirmeleri kaydırma
Sıkıştırma Görselleştirmeleri yakınlaştırma veya uzaklaştırma
İki parmakla dokunma Listede, tabloda veya sütun grafik ekseninde bir aralık seçme
İki parmakla çekme Dağılım görselleştirmesini kaydırma
Üç parmakla dokunma Dağılım görselleştirmesinin yakınlaştırma düzeyini sıfırlama