Ana içeriğe geç
Görselleştirmelerle etkileşim kurma

BU SAYFADA

İLGİLİ ÖĞRENME KAYNAKLARI

Görselleştirmelerle etkileşim kurma

Farkı görselleştirmelerde tıklama ve çizim yaparak seçimler yaparsınız.

Bir seçim yaptığınızda, ilişkili tüm görselleştirmeler seçimi yansıtmak için hemen güncellenir. Seçimi onaylamak için  seçeneğine veya sayfada, başka bir görselleştirme dahil olmak üzere (bu durumda yeni bir seçim oluşturursunuz) görselleştirmenin dışında herhangi bir yere tıklayın. Onaylamak için Enter tuşuna da basabilirsiniz.

Bir seçimi iptal etmek için Cancelseçeneğine tıklayabilirsiniz. Geri almak için Esc tuşuna da basabilirsiniz.

Varsayılan olarak, görselleştirmedeki yeni seçimler önceki seçimlere eklenir. Bir öğenin seçimini öğeye tıklayarak kaldırırsınız. Bilgisayarda, bir görselleştirmede önceki seçimleri otomatik olarak temizlemek ve yalnızca yeni seçimi tutmak için seçim yaparken Ctrl tuşunu basılı tutabilirsiniz.

Seçim ön izlemesi

Aşağıdaki görüntüler, bir seçim yapıldığında görselleştirmelerin hemen nasıl güncellendiğini gösterir.

Seçim yok

Seçim yapılmamış şekilde sayfa görünümü.

Sheet view with two filter panes, one bar chart and one treemap, without any selections.

Seçim yapıldı

Bu görüntüde, bir seçim yapılmıştır (Region filtre bölmesinde) ve ilişkili tüm görselleştirmelere yansıtılır.

Region filtre bölmesinde yapılan bir seçim.

Sheet view with two filter panes, one bar chart and one treemap. One selection made.

İkinci bir seçim yapıldı

Bu görüntüde, ikinci bir seçim yapılır (Total Sales sütun grafikte). İlk seçimi otomatik olarak onaylar ve yeni seçimin ön izlemesini sunar.

Total Sales çubuk grafiğinde ikinci bir seçim yapılmıştır.

Sheet view with two filer panes, one bar chart and a treemap. Two selections has been made.

Bilgi notuFiltre bölmelerinde seçim yapılırken Seçimi iptal et (Cancel) ile Seçimi temizle (Selections - Clear all) arasında bir fark vardır. Şu seçenekle Cancelyalnızca en son seçimi temizlersiniz ancak Selections - Clear all seçeneği tüm seçimleri temizler.