Ana içeriğe geç Skip to complementary content

İfade kullanarak dolar işareti genişletmesi

Dolar işareti genişletmelerinde ifadeler kullanılabilir. O halde, ayraçlar arasındaki içerik eşittir işaretiyle başlamalıdır:

$(=expression )

İfade değerlendirilir ve değer ifadede kullanılır.

Example:  

$(=Year(Today())); // geçerli yılı içeren bir dize döndürür.

$(=Only(Year)-1); // seçili yıldan önceki yılı döndürür.

Dosya dahil etme

Dosya dahil etmeleri dolar işareti genişletmeleri kullanılarak yapılır. Söz dizimi:

$(include=filename )

Yukarıdaki metnin yerini, eşittir işaretinden sonra belirtilen dosyanın içeriği alır. Kodlar veya kodların parçaları metin dosyalarında saklanırken bu özellik çok kullanışlıdır.

Example:  

$(include=C:\Documents\MyScript.qvs);

Dolar işareti genişletmeleri ve alternatif durumlar

Dolar işareti genişletmesi normalde alternatif durumlara duyarlı değildir. Bir istisna vardır; dolar işareti genişletmesi bir ifade içeriyorsa bu, dolar işareti genişletmesinin yapıldığı nesneyle alakalı durumda değerlendirilir.

Example:  

Aşağıdaki gibi bir dolar işareti genişletmeniz vardır:

$(=Sum(Amount))

Hesaplama işlemi, nesnenin durumundaki seçime göre toplam miktarı döndürür.