Ana içeriğe geç Skip to complementary content

Replace - kod ve grafik fonksiyonu

Replace(), giriş dizesi içindeki verilen bir alt dizenin tüm oluşlarını başka bir alt dizeyle değiştirildikten sonra oluşan dizeyi döndürür. Bu fonksiyon özyinelemesizdir ve soldan sağa doğru çalışır.

Syntax:  

Replace(text, from_str, to_str)

Return data type: dize

Arguments:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
text Orijinal dize.
from_str text giriş dizesi içinde bir kez veya daha çok geçebilen bir dize.
to_str text dizesi içindeki tüm from_str oluşlarının yerine geçecek dize.

Daha fazla bilgi