Ana içeriğe geç

NORMINV - kod ve grafik fonksiyonu

BU SAYFADA

NORMINV - kod ve grafik fonksiyonu

NORMINV(), belirtilen ortalama ve standart sapma için normal kümülatif dağılımın tersini döndürür.

Syntax:  

NORMINV(prob, mean, standard_dev)

Return data type: sayı

Arguments:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
prob Normal dağılım ile ilişkili bir olasılık. Bu, 0 ile 1 arasında bir sayı olmalıdır.
mean Dağılımın aritmetik ortalamasını belirten bir değer.
standard_dev Dağılımın standart sapmasını belirten bir pozitif değer.

Bu fonksiyon NORMDIST fonksiyonuyla aşağıdaki şekilde ilişkilidir:
If prob = NORMDIST(value, m, sd), then NORMINV(prob, m, sd) = value

Limitations:  

Tüm bağımsız değişkenler sayısal olmalıdır, aksi takdirde NULL döndürülür.