Ana içeriğe geç

Median - kod fonksiyonu

Median(), bir group by cümlesi ile tanımlandığı şekilde, bir dizi kayıt üzerinde, ifadedeki değerlerin toplanmış medyanını döndürür.

Syntax:  

Median (expr)

Return data type: sayısal

Arguments:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
expr Hesaplanacak verileri içeren ifade veya alan.

Examples and results:  

Örnek kodu uygulamanıza ekleyin ve çalıştırın. Ardından boyutlar olarak Type ve MyMedian ile düz tablo oluşturun.

Sonuç verileri
Örnek Sonuç

Table1:

crosstable LOAD recno() as ID, * inline [

Observation|Comparison

35|2

40|27

12|38

15|31

21|1

14|19

46|1

10|34

28|3

48|1

16|2

30|3

32|2

48|1

31|2

22|1

12|3

39|29

19|37

25|2 ] (delimiter is '|');

 

Median1:

LOAD Type,

Median(Value) as MyMedian

Resident Table1 Group By Type;

 

Median() hesaplamasının sonuçları:

  • Type : MyMedian
  • Comparison : 2.5
  • Observation : 26.5