Ana içeriğe geç

Untag

Bu kod deyimi, alan veya tablolardan etiket kaldırma yolu sağlar. Uygulamada mevcut olmayan bir alandan veya tablodan etiket kaldırma girişimi olursa etiket kaldırma yoksayılacaktır.

Syntax:  

Untag [field|fields] fieldlist with tagname


Untag [field|fields] fieldlist using mapname


Untag table tablelist with tagname

 

Arguments:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
fieldlist Virgülle ayrılmış bir listede etiketlerin kaldırılması gereken bir veya birkaç alan.
mapname Bir eşleme LOAD veya eşleme SELECT deyiminde daha önce yüklenmiş bir eşleme tablosunun adı.
tablelist Etiketi kaldırılması gereken tabloları içeren virgülle ayrılmış liste.
tagname Alandan kaldırılması gereken etiketin adı.

Example 1:  

tagmap:

mapping LOAD * inline [

a,b

Alpha,MyTag

Num,MyTag

];

Untag fields using tagmap;

Example 2:  

Untag field Alpha with MyTag2;

Daha fazla bilgi