Ana içeriğe geç

Binary

binary deyimi, bölüm erişim verisi dahil olmak üzere başka bir Qlik Sense uygulaması veya QlikView belgesinden verileri yüklemek için kullanılır. Uygulamanın sayfalar, hikayeler, görselleştirmeler, ana öğeler veya değişkenler gibi diğer öğeleri dahil edilmez.

Kodda yalnızca bir binary deyimine izin verilir. binary deyimi kodun ilk deyimi olmalıdır. Genellikle kodun başında yer alan SET deyimlerinin bile önüne gelir.

Bilgi notuKodda yalnızca bir binary deyimine izin verilir. binary deyimi kodun ilk deyimi olmalıdır. Genellikle kodun başında yer alan SET deyimlerinin bile önüne gelir.

Syntax:  

binary [path] filename

Syntax:  

binary [path] filename

Arguments:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
path

Klasör veri bağlantısının referansı olması gereken dosya yolu. Bu, dosya Qlik Sense çalışma dizininde yer almıyorsa gereklidir.

Çalışma dizini

Example: 'lib://Table Files/'

Eski kod oluşturma modunda, aşağıdaki yol biçimleri de desteklenir:

  • mutlak

    Example: c:\data\

  • Bu kod satırını içeren uygulamaya göreceli.

    Example: data\

Dosya sistemi erişim kısıtlaması

filename

.qvw veya .qvf dosya uzantısı da dahil olmak üzere dosyanın adı.

Limitations:  

binary deyimini uygulama kimliğine başvurarak aynı Qlik Sense Enterprise dağıtımındaki bir uygulamadan veri yüklemek için kullanamazsınız. Yalnızca .qvf dosyasından yükleme gerçekleştirebilirsiniz.