Ana içeriğe geç

Crosstable

crosstable öneki, bir çapraz tabloyu düz tabloya dönüştürmek için kullanılır. Yani, birçok sütun içeren geniş bir tablo, sütun başlıklarının tek bir öznitelik sütununa yerleştirildiği uzun bir tabloya dönüştürülür.

Syntax:  

crosstable (attribute field name, data field name [ , n ] ) ( loadstatement | selectstatement )

Arguments:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
attribute field name Öznitelik değerlerini içeren alan.
data field name

Veri değerlerini içeren alan.

n

Genel şekle dönüştürülecek tablonun öncesinde gelen niteleyici alanlarının sayısı. Varsayılan 1'dir.

Çapraz tablo, birinin sütun üst bilgisi olarak kullanıldığı, üst bilgi verilerinin iki veya daha fazla dikey liste arasındaki değerler matrisini veren genel tablo türüdür. Bunun tipik bir örneği her ay için bir sütun bulundurmak olabilir. crosstable önekinin sonucu şu olur: Sütun üst bilgileri (örneğin ay adları) bir alanda (öznitelik alanında) ve sütun verileri (ay sayıları) ikinci bir alanda (veri alanında) saklanır.

Examples:  

Crosstable (Month, Sales) LOAD * from ex1.csv;

Crosstable (Month,Sales,2) LOAD * from ex2.csv;

Crosstable (A,B) SELECT * from table3;