Ana içeriğe geç

When

when öneki ve soneki bir deyimin veya bir çıkış cümlesinin yürütülüp yürütülmemesi gerektiğini belirleyen koşullu bir cümle oluşturmak için kullanılır. Bu, uzun if..end if deyiminin kısa bir alternatifi olarak da görülebilir.

Syntax:  

(when condition statement | exitstatement when condition )

 

statement veya exitstatement yalnızca koşul True olarak değerlendirilirse yürütülür.

when öneki, ek when veya unless önekleri de dahil olmak üzere, bir veya birden fazla başka deyime zaten sahip olan deyimlerde kullanılabilir.

Syntax:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
condition True veya False olarak değerlendirilen bir mantıksal ifade.
statement Kontrol ifadeleri dışında herhangi bir Qlik Sense kod deyimi.
exitstatement Bir exit for, exit do veya exit sub cümlesi ya da bir exit script deyimi.

Example 1:  

exit script when A=1;

Example 2:  

when A=1 LOAD * from myfile.csv;

Example 3:  

when A=1 unless B=2 drop table Tab1;