Ana içeriğe geç Skip to complementary content

Semantic

Kayıtlar arasında ilişki içeren tablolar bir semantic önekiyle yüklenebilir. Bu örneğin, bir kaydın bir diğerine işaret ettiği (üst öğe, aittir veya öncel gibi), bir tablo içindeki kendi kendine başvurular olabilir.

Syntax:  

Semantic( loadstatement | selectstatement)

 

Anlamsal yükleme, verilerde navigasyon için kullanılmak üzere filtre bölmelerinde görüntülenebilen anlamsal alanları oluşturur.

semantic deyimi aracılığıyla yüklenen tablolar birleştirilemez.

Example:  

Semantic LOAD * from abc.csv;

Semantic SELECT Object1, Relation, Object2, InverseRelation from table1;

Daha fazla bilgi