Ana içeriğe geç
Kısmi yeniden yükleme

BU SAYFADA

Kısmi yeniden yükleme

Normal (kısmi olmayan) bir yeniden yükleme, her zaman mevcut veri modelindeki tüm tabloları silerek başlar ve ardından yükleme kod dosyasını çalıştırır.

Kısmi yeniden yükleme bunu yapmaz. Bunun yerine, tüm tabloları veri modelinde tutar ve ardından yalnızca bir Add,Merge veya Replace öneki olan Load ve Select deyimlerini yürütür. Diğer veri tabloları komuttan etkilenmez. Only bağımsız değişkeni, ifadenin yalnızca kısmi yeniden yüklemeler sırasında yürütülmesi gerektiğini ve normal (kısmi olmayan) yeniden yüklemeler sırasında dikkate alınmaması gerektiğini belirtir.

Bilgi notuKısmi yeniden yükleme, Qlik Engine JSON API veya Yeniden Yükle düğmesi kullanılarak desteklenir. Yeniden Yükle düğmesi hakkında daha fazla bilgi için bkz. Düğme.