Ana içeriğe geç Skip to complementary content

Left

Join ve Keep öneklerinin öncesinde left öneki gelebilir.

Bu önek, join önekinden önce kullanılırsa, sol birleştirme kullanılması gerektiğini belirtir. Sonuç olarak ortaya çıkan tablo yalnızca, bağlı alan değerlerinin ilk tabloda temsil edildiği ham veri tablolarından alan değerleri birleşimlerini içerir. keep öğesinden önce kullanılması durumunda, ikinci ham veri tablonun Qlik Sense içinde depolanmadan önce birinci tabloyla ortak kesişimine azaltılması gerektiğini belirtir.

Bilgi notuAynı adı taşıyan dize fonksiyonunu mu arıyordunuz? Bkz. Left - kod ve grafik fonksiyonu

Syntax:  

Left ( Join | Keep) [ (tablename) ](loadstatement | selectstatement)

Arguments:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
tablename Yüklenen tablo ile karşılaştırılacak adlandırılmış tablo.
loadstatementveya selectstatement Yüklenen tablo için LOAD veya SELECT deyimi.

Example:  

Example table 1
Column1 Column2

A

B

1

aa

2

cc

3

ee

Example table 2
Column1 Column2

A

C

1

xx

4

yy

QVTable:

SELECT * From table1;

Left Join Sselect * From table2;

QVTable
Column1 Column2 Column3

A

B

C

1

aa

xx

2

cc

 

3

ee

 

QVTab1:

SELECT * From Table1;

QVTab2:

Left Keep SELECT * From Table2;

QVTab1
Column1 Column2

A

B

1

aa

2

cc

3

ee

QVTab2
Column1 Column2

A

C

1

xx

keep örneğindeki iki tablo şüphesiz A ile ilişkilidir.

tab1:

LOAD * From file1.csv;

tab2:

LOAD * From file2.csv;

.. .. ..

Left Keep (tab1) LOAD * From file3.csv;

Daha fazla bilgi