Ana içeriğe geç

Add

Add öneki, başka bir tabloya kayıt eklemesi gerektiğini belirtmek için koddaki bir LOAD veya SELECT deyimine eklenebilir. Bu ayrıca, bu deyimin bir kısmi yeniden yüklemede çalıştırılması gerektiğini belirtir. Add öneki bir Map deyiminde de kullanılabilir.

Not: Kısmi yeniden yükleme, Qlik Engine JSON API veya Yeniden Yükle düğmesi kullanılarak desteklenir. Yeniden Yükle düğmesi hakkında daha fazla bilgi için bkz. Düğme.

Syntax:  

Add [only] [Concatenate[(tablename)]] (loadstatement | selectstatement)


Add [only] mapstatement

 

Normal (kısmi olmayan) bir yeniden yükleme sırasında, Add LOAD yapısı normal bir LOAD ifadesi olarak çalışacaktır. Kayıtlar oluşturulur ve bir tabloda saklanır.

Concatenate öneki kullanılıyorsa veya aynı alan kümesine sahip bir tablo varsa, kayıtlar ilgili mevcut tabloya eklenir. Aksi takdirde Add LOAD yapısı yeni bir tablo oluşturur.

Kısmi yeniden yükleme aynı şeyi yapar. Tek fark, Add LOAD yapısının asla yeni bir tablo oluşturmamasıdır. Her zaman, önceki kod yürütme işleminden, kayıtların eklenmesi gereken ilgili bir tablo vardır.

Çoğaltma için denetim gerçekleştirilmez. Bu yüzden, Add öneki kullanan bir deyim çoğu zaman çoğaltmaları koruyan bir distinct niteleyicisi veya bir where cümlesi içerir.

Add Map...Using deyimi, eşlemenin kısmi kod yürütmesi sırasında da gerçekleştirilmesine neden olur.

Arguments:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
only Deyimin sadece kısmi yeniden yüklemeler sırasında yürütülmesi gerektiğini belirten isteğe bağlı bir niteleyici. Normal (kısmi olmayan) yeniden yüklemeler sırasında dikkate alınmamalıdır.