Ana içeriğe geç

Switch..case..default..end switch

BU SAYFADA

Switch..case..default..end switch

switch kontrol ifadesi, ifade değerine bağlı olarak, yolları takip etmek için kod yürütmesini zorlayan bir kod seçim yapısıdır.

Syntax:  

Switch expression {case valuelist [ statements ]} [default statements] end switch

Not: switch deyimi bir kontrol ifadesi olduğundan ve bu nedenle noktalı virgülle veya satır sonuyla bittiğinden, bu deyimin dört olası cümlesinin her biri (switch, case, default ve end switch) satır sınırını geçmemelidir.

Arguments:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
expression Rastgele seçilen bir ifade.
valuelist İfade değerinin karşılaştırılacağı virgülle ayrılmış değerler listesi. Kodun yürütülmesi, valuelist içindeki değeri expression içindeki değere eşit olup karşılaşılan ilk grupta yer alan deyimlerle devam eder. valuelist içindeki her değer rastgele bir ifade olabilir. Herhangi bir case cümlesinde eşleşme bulunmazsa, default cümlesi altındaki deyimler yürütülür (belirtilmişse).
statements Bir veya daha fazla Qlik Sense kod deyiminden oluşan herhangi bir grup.

Example:  

Switch I

Case 1

LOAD '$(I): CASE 1' as case autogenerate 1;

Case 2

LOAD '$(I): CASE 2' as case autogenerate 1;

Default

LOAD '$(I): DEFAULT' as case autogenerate 1;

End Switch

See also