Ana içeriğe geç
RangeXIRR - kod fonksiyonu

BU SAYFADA

RangeXIRR - kod fonksiyonu

RangeXIRR(), dönemsel olması gerekmeyen nakit akışlarının planı için iç geri dönüş oranını döndürür. Bir dizi dönemsel nakit akışı için iç geri dönüş oranını hesaplamak için RangeIRR fonksiyonunu kullanın.

Syntax:  

RangeXIRR(value, date{, value, date})

Return data type: sayısal

Arguments:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
value Tarihler halinde ödeme planına karşılık gelen bir nakit akışı veya bir dizi nakit akışı. Değerler serisi en az bir pozitif ve bir negatif değer içermelidir.
date Nakit akışı ödemelerine karşılık gelen bir ödeme tarihi veya ödeme tarihleri planı.

Limitations:  

Metin değerleri, NULL değerler ve eksik değerler göz ardı edilir.

Tüm ödemelere 365 günlük yıl temel alınarak iskonto uygulanır.

Örnekler Sonuçlar

RangeXIRR(-2500,'2008-01-01',2750,'2008-09-01')

0,1532 döndürür