Ana içeriğe geç

Dize işleçleri

İki dize işleci mevcuttur. Bunlardan biri, işlenenlerin dize değerlerini kullanır ve sonuç olarak bir dize döndürür. Diğeri, işlenenleri karşılaştırır ve eşleşmeyi göstermek için bir boole değeri döndürür.

&

Dize birleşimi. İşlem, birbirini izleyen iki işlenen dizesinden oluşan bir metin dizesi döndürür.

Example:  

'abc' & 'xyz', 'abcxyz' döndürür.

 

like

Joker karakterlerle dize karşılaştırması. İşleçten önceki dize işleçten sonraki dizeyle eşleşirse, işlem, boole True (-1) sonucunu döndürür. İkinci dize, * (herhangi bir sayıda rastgele karakter) veya ? (bir rastgele karakter) joker karakterlerini içerebilir.

Example:  

'abc' like 'a*' şunu döndürür: True (-1)

'abcd' like 'a?c*' şunu döndürür: True (-1)

'abc' like 'a??bc' şunu döndürür: False (0)