Ana içeriğe geç

ReferenceDay

Ayar, Ocak ayında hangi günün 1. haftayı tanımlamak için referans gün olarak ayarlanacağını tanımlar.

Syntax:  

ReferenceDay

Varsayılan olarak, Qlik Sense fonksiyonları referans gün olarak 4 kullanır. Bu da 1. haftanın 4 Ocak gününü içermesi gerektiği veya başka bir deyişle 1. haftanın Ocak ayında her zaman en az 4 günü olması gerektiği anlamına gelir.

Farklı bir referans gün ayarlamak için aşağıdaki değerler kullanılabilir:

  • 1 (= 1 Ocak)
  • 2 (= 2 Ocak)
  • 3 (= 3 Ocak)
  • 4 (= 4 Ocak)
  • 5 (= 5 Ocak)
  • 6 (= 6 Ocak)
  • 7 (= 7 Ocak)

Examples:  

Set ReferenceDay=3; //(set January 3 as the reference day)