Ana içeriğe geç

Num#

- kod ve grafik fonksiyonu

Num#(), bir metin dizesini veri kod dosyası veya işletim sisteminde ayarlanan sayı biçiminde bir sayısal değere dönüştürür. Özel ondalık ve binlik ayırıcı sembolleri isteğe bağlı parametrelerdir.

Syntax:  

Num#(text[, format[, dec_sep [, thou_sep ] ] ])

Return data type: dual

Arguments:   

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
text

Değerlendirilecek metin dizesi.

format Sonuçta elde edilen tarih dizesinin nasıl biçimlendirileceğini açıklayan dize. Atlandığı takdirde, işletim sisteminde ayarlanmış sayı biçimi kullanılır.
dec_sep Ondalık sayı ayırıcısını belirten dize. Atlandığı takdirde, veri yükleme komut dosyasında ayarlanmış DecimalSep değeri kullanılır.
thou_sep Binlik sayı ayırıcısını belirten dize. Atlandığı takdirde, veri yükleme komut dosyasında ayarlanmış ThousandSep değeri kullanılır.