Ana içeriğe geç

QvdCreateTime - kod fonksiyonu

Bu kod fonksiyonu, bir QVD dosyasından XML üst bilgisi zaman damgasını döndürür (varsa); aksi takdirde NULL döndürür.

Syntax:  

QvdCreateTime(filename)

Arguments:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
filename

Gerekirse klasör veya web veri bağlantısı olarak bir yol içeren QVD dosyasının adı.

Example: 'lib://Table Files/'

Eski kod oluşturma modunda, aşağıdaki yol biçimleri de desteklenir:

  • mutlak

    Example: c:\data\

  • Qlik Sense uygulama çalışma dizinine göreceli.

    Example: data\

  • İnternet veya intranet üzerinde bulunan bir konuma işaret eden URL adresi (HTTP veya FTP).

    Example: http://www.qlik.com

Example:  

QvdCreateTime('MyFile.qvd')

QvdCreateTime('C:\MyDir\MyFile.qvd')

QvdCreateTime('lib://data\MyFile.qvd')