Ana içeriğe geç

FileSize - kod fonksiyonu

FileSize fonksiyonu, filename dosyasının veya filename belirtilmemişse, şu anda okunan tablo dosyasının bayt cinsinden boyutunu içeren bir tamsayı döndürür.

Syntax:  

FileSize([filename])

Arguments:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
filename

Gerekirse klasör veya web dosyası veri bağlantısı olarak bir yol içeren dosyanın adı. Dosya adı belirtmezseniz o anda okunan tablo dosyası kullanılır.

Example: 'lib://Table Files/'

Eski kod oluşturma modunda, aşağıdaki yol biçimleri de desteklenir:

  • mutlak

    Example: c:\data\

  • Qlik Sense uygulama çalışma dizinine göreceli.

    Example: data\

  • İnternet veya intranet üzerinde bulunan bir konuma işaret eden URL adresi (HTTP veya FTP).

    Example: http://www.qlik.com