Ana içeriğe geç

ScriptError

Bu hata değişkeni, son yürütülen kod deyiminin hata kodunu döndürür.

Syntax:  

ScriptError

 

Bu değişken, başarılıyla yürütülen her kod deyiminin ardından 0 olarak sıfırlanır. Hata olursa, dahili bir Qlik Sense hata koduna ayarlanır. Hata kodları, sayı ve metin bileşenlerine sahip ikili değerlerdir. Aşağıdaki hata kodları mevcuttur:

Kod hata kodları
Hata kodu Açıklama
0 Hata yok
1 Genel hata
2 Söz dizimi hatası
3 Genel ODBC hatası
4 Genel OLE DB hatası
5 Genel özel veritabanı hatası
6 Genel XML hatası
7 Genel HTML hatası
8 Dosya bulunamadı
9 Veritabanı bulunamadı
10 Tablo bulunamadı
11 Alan bulunamadı
12 Dosya yanlış biçime sahip
13 BIFF hatası
14 BIFF hatası şifrelenmiş
15 BIFF hatası desteklenmeyen sürüm
16 Anlamsal hata

Example:  

set ErrorMode=0;

LOAD * from abc.qvf;

if ScriptError=8 then

exit script;

//no file;

end if

Daha fazla bilgi