Ana içeriğe geç

ErrorMode

Bu hata değişkeni, kod yürütmesi sırasında bir hatayla karşılaşıldığında, Qlik Sense tarafından hangi eylemin gerçekleştirileceğini belirler.

Syntax:  

ErrorMode

Arguments:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
ErrorMode=1 Varsayılan ayar. Kod yürütmesi durdurulur ve kullanıcıdan eyleme geçmesi istenir (toplu olmayan mod).
ErrorMode =0 Qlik Sense sadece hatayı yok sayar ve bir sonraki kod deyiminde kod yürütmeyi sürdürür.
ErrorMode =2

Qlik Sense, hata olduğunda hemen "Kod yürütme başarısız oldu..." hata mesajını tetikler ve öncesinde kullanıcının eyleme geçmesini istemez.

Example:  

set ErrorMode=0;

Daha fazla bilgi